Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Prohlášení Kralovy vily za kulturní památku ministr nyní zrušil

 PRACHATICE - 8. března 2017 - 14:48 - Ministerstvo kultury dne 29. srpna 2016 prohlásilo rodinný dům Johanna Nepomuka Krale č. p. 364 v Nádražní ulici v Prachaticích za kulturní památku. Proti tomuto prohlášení město Prachatice v září loňského roku podalo rozklad. O něm nyní rozhodl ministr kultury tak, že rozkladem napadené prohlášení zrušil a věc vrátil Ministerstvu kultury k novému projednání.

 Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Městský úřad Prachatice

   Dům stojí v trase plánované přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.

   Ministr kultury ve svém právním názoru konstatuje, že v řízení nelze rozhodovat výlučně na základě odborného zkoumání a prokazování existence památkových hodnot objektu, neboť zde existuje zásadní střet dvou zcela protichůdných veřejných zájmů, a to veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví s veřejným zájmem na realizaci přeložky silnice za účelem zajištění bezpečnosti občanů, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení vlivů silniční dopravy na zdraví.

   V novém projednání má Ministerstvo kultury provést test citlivosti, respektive proporcionality, obou existujících veřejných zájmů. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je totiž veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví nutno realizovat proporcionálně ve vztahu k jiným konkurujícím veřejným zájmům.

   V novém projednání věci bude město Prachatice v dohodě s Jihočeským krajem, investorem stavby přeložky silnice, nadále dle možností hájit veřejný zájem na její realizaci, neboť zlepšení parametrů dopravního napojení města je nezbytné pro potlačení nepříznivých sociálních a ekonomických vlivů plynoucích z izolované polohy města a jeho vzdálenosti od regionálních a nadregionálních center. Tyto skutečnosti se jednoznačně negativně promítají do možností dalšího rozvoje města.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist