Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Prachatice mají nový územní plán, další rozvoj klade otázky

 PRACHATICE - 13. února 2017 - 6:58 - Třinácté zasedání zastupitelstva bylo prvním zasedáním, které jsme měli (stále máme) možnost vidět v záznamu na webu města. A rovnou jsme měli příležitost sledovat zakončení dlouholetého procesu pořizování nového územního plánu – jednání a hlasování o jeho vydání. 

 Z redakční pošty: Matěj Nepustil, http://prostormesta.cz/, Prachatice

www.dre-kon.cz  

   Územní plán je dokument, který vymezuje plochy, kde bude možné stavět, určuje možnosti jejich funkčního využití (bydlení, výroba, občanské vybavení…), vymezuje nová veřejná prostranství, nastavuje koridory technické a dopravní infrastruktury a mnohé další. Proces jeho pořizování je složitý a vstupuje do něj mnoho účastníků.

   Pro jeho výslednou kvalitu je důležitý nejen výběr zpracovatele a jeho nasazení při tvorbě, ale především snad kvalita zadání a práce, která jeho tvorbě předchází, protože územní plán je do velké míry vlastně kodifikací předchozí politické dohody o vývoji obce.

   Může se stát dokumentem, který drží jasně formulovanou vizi celkového rozvoje města, ale stejně tak se může stát spíš jen sbírkou dílčích zájmů v území. Druhá možnost je v Čechách bohužel častější a Prachatice v tomto ohledu nepředstavují mimořádnou výjimku.

   Prachatice se co do počtu obyvatel zmenšují a každá zodpovědná strategie musí s dalším úbytkem nebo stagnací počtu obyvatel počítat. Město se proto potřebuje soustředit spíše na kvalitativní než kvantitativní rozvoj – a v takové situaci je aparát územního plánu poměrně omezený a město si bez další práce a jemnějších nástrojů nevystačí.

   Avšak přesto není na místě jeho význam podceňovat. V Prachaticích si zvláštní pozornost zasluhuje úloha ochrany nezastavěného území, protože i málo intenzivní výstavba na nevhodných místech může znatelně zatížit rozpočet města, zvýšit dopravní zátěž a v neposlední řadě porušit mimořádnou hodnotu okolní krajiny, ze které mají mít potěšení všichni současní i budoucí obyvatelé.

   Po osmi letech od počátku jeho pořizování se na tomto zasedání nedal předpokládat nějaký nový impulz. V této fázi lze ze strany zastupitelů očekávat vlastně jen dva možné postoje. Buď ho podpoří, protože jsou s jeho obsahem ztotožněni nebo alespoň smířeni, nebo budou kvůli zásadním rozporům s jejich přesvědčením k návrhu nadále kritičtí.

   Plán neměl podporu všech zastupitelů, výhrady, které od těch nespokojených zazněly, však místo nedostatků návrhu odhalily spíš jejich vlastní neznalosti. K návrhu by přitom od zastupitelů s větším zájmem o územní rozvoj bylo možné očekávat výhrady, protože své slabiny má.

   Zastupitelé vzdělaní v jiných oborech pochopitelně nemohou být odborníky v tak složité oblasti, jakou je územní plánování a urbanismus. Právě proto si ale myslím, že by bylo dobré, kdyby takto důležité věci s někým častěji konzultovali.

   Přestože tento územní plán kvalitou nevybočuje nad republikový průměr, nijak neomezuje možnosti revitalizace vnitřních rezerv města, jako jsou kasárny nebo Dolní předměstí. Důležitou příležitostí v něm zanesenou je napojení kasáren na Pivovarskou ulici a napojení Kasárenské ulice na ulici Slunečnou.

   Za nešťastné pro vývoj města osobně považuji v plánu vymezené zastavitelné plochy za přirozeným horizontem – nad přehradou a nad Starými Prachaticemi. Východní svah pod Šibeničním vrchem je už bohužel zastavěn. Všechny tyto plochy však nový plán přebírá již z toho minulého.

   Přestože v současnosti je v Prachaticích omezená nabídka volných stavebních parcel, je nutné připomenout, že územní plán vymezuje plochy pro novou zástavbu na všech místech, kde to jen trochu dává smysl (a bohužel i na těch výše zmíněných). Tyto plochy dohromady představují obrovskou rezervu pro více jak 2500 obyvatel – a to v situaci, kdy bude možné považovat za úspěch i jen udržení současného počtu obyvatel.

   Výhodou pro město je, že velká část z těchto ploch je v jeho vlastnictví a má proto skvělou šanci pozitivně ovlivnit úroveň budoucí zástavby. Pro území Pod Cvrčkovem vznikla na základě architektonické soutěže studie, která může vést k nadstandardním kvalitám lokality.

   Nový plán byl čerstvě schválen, neznamená to ale, že by zásadní otázky rozvoje města byly nyní dořešeny. Naopak. Před městem stojí výzvy, na které samotný územní plán nemůže odpovědět. Myslím si proto, že je právě teď správná doba začít promýšlet další nástroje pro rozvoj města. Skvělým krokem by bylo zřízení pozice městského architekta, který by pro příště byl odbornou oporou, která podle mně dnes citelně chybí.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist