Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Strategický plán rozvoje Prachatic cílí na lepší život ve městě

 PRACHATICE - 8. února 2017 - 17:07 - Zastupitelstvo města Prachatice na svém zasedání konce prosince schválilo aktivity k letošní realizaci Strategického plánu rozvoje města. Schválený plán realizace se týká mnoha oblastí života. 

 Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Městský úřad Prachatice

www.dre-kon.cz  

   Patří k nim zejména doprava a technická infrastruktura, kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity, životní prostředí a územní rozvoj, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, podpora podnikání, vzdělávání i zabezpečování výkonu veřejné správy městským úřadem.

   Uskutečnění schválených aktivit by mělo přispět ke zlepšení kvality života v našem městě a k jeho vyšší atraktivitě pro turisty. Schválený dokument navazuje na kmenový Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022.

   Z mnoha činností, které letos mají být realizovány, lze uvést například rekonstrukci chodníku v ulici Slámova včetně přístupových chodníků k panelovým domům v úseku od restaurace Hubertus až k čp. 461, opravu plochy mezi restaurací Hubertus a panelovým domem v ulici Slámova, pokračování ve stavbě místní komunikace Slunečná, Duhová, stavbu nového parkoviště u bytového domu čp. 1356 v ulici Mírová a nového parkoviště v lokalitě ul. Budovatelská, rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Zlatá stezka k vodojemu Fefry, 1. etapu rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Slámova, průzkumný vrt k posílení vodního zdroje na Libínském Sedle.

   Hned několik akcí bude provedeno v prachatické čistírně odpadních vod, kde dojde k rekonstrukci automatického systému řízení, rekonstrukci vystrojení dvou usazovacích nádrží a ke zřízení samostatného transformátoru a souvisejícího rozvaděče pro velkoodběr čistírny.

   V oblasti památek se počítá například s opravou střešní krytiny čp. 116 v ulici Dlouhá, opravou terasy a dvorní fasády Horní 130, opravou vstupních prostor Neumannova 155, opravou vstupních prostor a dvorní fasády, sklepů a zajištění statiky Křišťanova 63, opravou vstupu a fasády Křišťanova 65, opravou sklepů a dvorku Poštovní 114, zajištěním statiky sklepů a opravou podlah v přízemí Horní 140, opravou sklepů a zajištěním statiky Horní 136 a 137 a Velké nám. 8 a opravou dalšího úseku hradební zdi.

   Usilovat budeme o rozšíření nabídky možností trávení volného času, například realizací Zážitkové trasy víly Majolenky nad Lázněmi sv. Markéty. V osadě Ostrov bude postaveno dětské oranžové hřiště. Ve vztahu k bytovým domům bude uskutečněna například výměna výtahů v ulici Italská 767 a 768, rekonstrukce bytových jader a koupelen v ulici Česká 681 a Náměstí Přátelství 655 a 656, zateplení fasády a střechy v ulici Za Baštou 394, očištěno bude zateplení domu Česká 680. Druhou etapou bude pokračovat rekonstrukce objektů v podnikatelském areálu Kasárenská 555.

   Velmi rozsáhlá bude v letošním roce také projektová činnost, nezbytná pro následnou fyzickou realizaci akcí. Zahrnovat bude například projektovou a správní přípravu realizace rekonstrukce letního kina (v roce 2017 zpracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajistit územní rozhodnutí, zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dle možností zajistit stavební povolení a směřovat ke zpracování dokumentace pro provádění stavby).

   Dojde rovněž na projektovou a správní přípravu realizace úprav prostoru Malého náměstí (v roce 2017 zpracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajistit územní rozhodnutí a směřovat ke zpracování dalších stupňů projektové přípravy této významné akce).

   Další bude projektová a správní příprava stavby chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/14128 v ulici Žernovická (ve všech stupních), dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na cyklostezku v ulici Rumpálova od plynové stanice do osady Ostrov s vydáním stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby a vydání stavebního povolení na vybudování křižovatky ulic Kasárenská – Slunečná II. etapa, projektovou dokumentaci na přístavbu jímacích komor vodojemu Fefry 2x500 m3 k zajištění vyššího využití místních zdrojů, projektovou přípravu rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

   Zajištěn bude dopravní průzkum v souvislosti se záměrem přeložky části silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, prověřena možnost využití budovy Knížecího a Národního domu na Velkém náměstí pro potřeby městské knihovny. Pracováno bude na přípravě koncepce rozvoje turistiky, cestovního ruchu a sportu pro město Prachatice a jeho širší okolí, jakož i na přípravě nové cyklotrasy Blanice a cyklotrasy Zlatá stezka.

   V rámci směřování k revitalizaci Štěpánčina parku bude uspořádána veřejná soutěž o návrh revitalizace. Zastupitelstvu města bude k projednání a vydání předložen návrh nového územního plánu. Usilováno bude o dohodnutí řešení problematiky hlučnosti stávající střelnice v Prachaticích. Uspořádána bude rovněž řada kulturních akcí i aktivit se sociální tématikou.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist