Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 U průčelí domu čp. 156 v Neumannově ulici se lidé zastavují

 PRACHATICE - 5. ledna 2017 - 15:55 - V loňském roce úspěšně pokračovaly opravy památkově cenných domů v centru Prachatic. Patřilo k nim na podzim rovněž dokončení výrazné změny vzhledu uličního průčelí domu čp. 156 v Neumannově ulici. Pojď se u něj zastavit.

 Z redakční pošty:  Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Městský úřad Prachatice

www.dre-kon.cz  

   Ačkoli se jedná o dům v řadové uliční zástavbě, nachází se v pohledově exponované poloze, neboť je třetím od počátku zástavby severní fronty Neumannovy ulice, přičemž tato poloha a zakřivení ulice způsobují uplatnění domu v šikmých pohledech již z prostoru před Dolní branou. Po obnově renesanční podoby hlavního průčelí dům představuje v prostředí okolních málo pozoruhodných budov výraznou místní dominantu.

   Jedná se původem o gotický dům, přestavěný renesančně ve druhé polovině 16. století a následně rozsáhle klasicistně v 19. století, zřejmě vlivem velkého požáru města v roce 1832. Tehdy byla, stejně jako u většiny prachatických domů, odstraněna renesanční atika s obloučkovými štítky, obíhající původně celý obvod domu, a střecha byla přeřešena z původní zaatikové negativně sedlové se středním úžlabím a výtokovým otvorem v atice průčelí do klasické sedlové střechy s okapem podél průčelí.

   V roce 1988 byl dům upraven, v rámci čehož došlo v uličním průčelí k doplnění atikové nástavby s obloučkovým zakončením. Zvolené řešení však bylo aranžérské, bez historické věrohodnosti, neboť například postrádalo typické nárožní věžičky, když na nárožích atiky se nepřirozeně stýkaly dva půlobloučky, obloučky byly podivně odstoupeny dozadu od líce atiky, navíc provedené řešení ani nevyvolávalo dojem původní existence atiky po celém obvodu domu. Hladké, zednicky uhlazené uliční průčelí, umocňovalo nepřirozené aranžérské působení fasády.

   Fragment renesanční atiky čp. 156 s ukončujícími obloučky a jejich sgrafitovou výzdobou se přitom zachoval v podstřešním prostoru sousedního čp. 157. Informační prameny udávají, že zdejší obloučkové štítky patří k nejstarším v Čechách a předpokládají, že právě z Prachatic se obloučky dále rozšířily do sousedního Podunají.

   V návaznosti na dochovaný fragment původní atiky, rozšířený restaurátorský průzkum v rámci odstranění nepůvodních omítkových vrstev a s přihlédnutím k typickým řešením na obdobných domech ve městě byla pro uliční průčelí domu navržena a realizována přiměřená rekonstrukce pravděpodobné podoby renesanční fasády a atiky s ukončujícími obloučkovými štítky a nárožními věžičkami.

   Vápenná omítka hlavní plochy průčelí má nově hrubý rustikální povrch (strhávané prohozy). Průčelí oživují lizény po stranách fasády a na nároží atiky, šambrány okolo oken a dveří, mezipatrová a korunní římsa, vrcholová římsa atiky a také vlysy pod římsami. Všechny tyto prvky jsou hlazené kletováním. Kletované jsou rovněž povrchy atiky, věžiček i obloučků, jejichž plochu doplňuje rytý sgrafitový motiv slunce.

   Profil atikové vrcholové římsy je protažen také na viditelné boky atiky, čímž uvozuje dojem původního provedení atiky po celém obvodu domu.
Z celkových nákladů realizace 652 tisíc korun činil 220 tisíc korun příspěvek Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

   Zajímavostí je, že zadní průčelí domu obsahuje původní středověkou gotickou kamennou hradbu, která v první polovině 15. století nahradila původní opevnění města budované od první poloviny 14. století v podobě zřejmě nasypaného zemního valu s dřevěnými sruby a kůly (palisádami). V souladu se zvyklostmi je dvorní průčelí řešeno čistě účelově bez vyšších estetických ambicí. V patře obsahuje charakteristickou pavlač, umístěnou na koruně zbytku hmoty hradby a krytou přesahující střechou.

   Popsaná výrazná proměna fasády je součástí dlouhodobé a cílené péče města a jeho snahy obnovovat doložitelnou historickou podobu domů v centru. Jsou součástí realizace strategického plánu rozvoje města, který na památkovou péči klade oprávněně velký důraz. Zvyšují estetickou kvalitu našeho životního prostoru, jsou součástí údržby majetku města i poznávání naší historie.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2017, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist