Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Téma architektury budí v Prachaticích a Vimperku pozornost

 PRACHATICE - 30. prosince 2016 - 8:37 - V Prachaticích a ve Vimperku jsme letos uskutečnili pásmo přednášek a prezentací věnujících se architektuře a urbanismu z různých pohledů. Naše pozvání nakonec přijalo sedm hostů: architekti, fotografka, hudebník, zahradní architektka, ale také starosta obce. 

 Z redakční pošty: Karel Harazim a Matěj Nepustil

www.dre-kon.cz  

   Architekt Ondřej Synek představil práci ateliéru re:, například projekt na obnovu veřejných prostranství v Děčíně - Podmokly nebo soustavu projektů pro malou obec Úsilné.

   Architekt Mirek Vodák z platformy CBA mluvil o zadávání veřejných zakázek a architektonických soutěžích, o možnostech zapojení veřejnosti a o dobrých příkladech architektury z veřejných peněz z Čech i ze zahraničí. Ester Havlová prozradila něco o fotografování současné architektury.

   Zahradní a krajinářská architektka Radmila Fingerová mluvila o zeleni ve městě a o významu zahrádkářských kolonií v organismu města. Vladimír 518 upozornil na kvality staveb Karla Pragera, manželů Machoninových nebo Václava Aulického.

   Architekt Jan Pešta se věnoval pestrosti a hodnotám lidové architektury v našem okolí. Starosta Dolních Břežan - Věslav Michalík na závěr ukázal, jaké cesty vedly k výjimečnému rozvoji obce.   Téma architektury v Prachaticích a ve Vimperku stále ještě nemá náležitou pozornost. Věříme ale, že se to mění. Protože architekturu a podobu prostředí kolem nás ovlivňuje celá společnost, bylo toto pásmo určené především pro veřejnost. Jsme proto vděční všem lidem, kteří účastí projevili zájem.

   Zvlášť rádi jsme pak samozřejmě byli, pokud na přednášku přišli zastupitelé, kteří o podobě měst přímo rozhodují. Budeme se těšit na příští rok, kdy se pokusíme využít nové cesty k iniciování diskuze o směřování měst, veřejném prostoru a úrovni vystavěného prostředí.   Ve čtvrtek 10. listopadu jsme ve Vimperku pořádali předposlední přednášku z pásma ARCHITEKTURA V PROSTORU. Jejím hostem byl starosta Dolních Břežan Ing. Věslav Michalik, Csc. Po přednášce se konala panelová diskuze šesti vimperských zastupitelů se zaměřením na rozvoj Vimperka. (starostka Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Ing. Jiří Cais, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Iveta Preslová, Ing. Petr Bednarčík).

   Věslav Michalik, vystudovaný jaderný fyzik, v prezentaci přiblížil cestu, která vedla k rozvoji obce. Dnes jsou Břežany často skloňovaným příkladem úspěšné obce, která se vyhnula osudu monofunkčního bezduchého satelitu Prahy a je nyní sídlem s fungujícím centrem, kvalitní veřejnou infrastrukturou a pracovními příležitostmi v místě.

   Dolní Břežany zhodnotily svůj potenciál lépe než většina ostatních obcí s podobnými startovními podmínkami, což dokazuje výrazně vyšší rezidenční stabilita nebo míra zhodnocení nemovitostí.

   Vimperk nebo Prachatice jsou ve zcela odlišné situaci než byly Dolní Břežany. Kroky, které k rozvoji Břežan vedly, ale mohou být inspirující všude. Základním kamenem rozvoje tam byla jasná vize a vážně braný strategický plán, ve kterém je tato vize konkretizována. Nad strategický plán si pak obec vytváří i roční akční plán, který veřejnost následně může porovnat se skutečností.

   Otevřená komunikace s veřejností hraje významnou úlohu. Důležitá byla také pečlivá příprava na dotace – evropské fondy. Obec šla do rizika, dlouho jen připravovala projekty a současně zastavila investice, aby měla dostatek prostředků na případné kofinancování. To se ale vyplatilo a Dolní Břežany pak byly v žádostech mimořádně úspěšné.

   Získané prostředky by ale samy o sobě ještě úspěch neznamenaly. Za kvalitou parků, vybudováním nového centra obce a obecně vysoké úrovni veřejného prostoru stojí dobrá rozhodnutí v oblasti územního plánování a urbanismu. Obec od počátku spolupracuje s renomovanými architekty a urbanisty a k prověřování území pravidelně využívá studenty architektury. Za nejdůležitější rozhodnutí v tomto ohledu pak Věslav Michalik považuje spolupráci s městskou architektkou (Anna Šlapetová Kovářová). Ta má v Dolních Břežanech nezastupitelné slovo takřka u všech stavebních záměrů.Tématu městského architekta byla věnována velká pozornost i ze strany zastupitelů v následné panelové diskuzi. Městský architekt může mít zásadní přínos pro rozvoj obce, ale jen v případě, že o něj samospráva skutečně stojí. Smysl a úspěšnost této pozice se odvíjí od zájmu a chuti samosprávy, která musí projevit určitou míru vynalézavosti ve formulaci zadání a nastavení spolupráce, protože pozice městského architekta nemá oporu v české legislativě.

   Na základě panelové diskuze ale věříme, že by o takovou spolupráci stála nejen starostka s radou, ale i ostatní zúčastnění. Zdá se tak, že by městský architekt mohl být jedním z bodů, na kterých může dojít ke shodě napříč politickým spektrem. Lichost případného protiargumentu, že plat takové pozice je nenávratný výdaj rozpočtu, dokázala prezentace ing. Věslava Michalíka – i dobrá rozhodnutí městské architektky měla podíl na násobném zhodnocení majetku obce.

   Během panelové diskuze zaznělo několik důležitých témat pro rozvoj Vimperka: Od úlohy Brány Šumavy přes celoměstsky významnou tepnu ulici 1. máje, množství nových zastavitelných ploch dle územního plánu, stav sídliště, až po reprezentativnost příjezdu do města ze směru od německých hranic.

   Za pozitivní proto vnímáme průběh celé akce, kterou za přínosnou označili zúčastnění zastupitelé i veřejnost. Rádi proto podobnou akci zopakujeme někdy v budoucnu.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist