Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  Počasí  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 Veselá školka pro Honzu i Hanse, kamarády přes hranice

 BOHUMILICE - 13. dubna 2013 - 9:19 - Naše malá jednotřídní mateřská škola leží na okraji Bohumilic, obce s 320 obyvateli v podhůří Šumavy. Navštěvuje ji 28 dětí ve věku od 3 do 6 let. Okolní krajina, vesnické prostředí, to vše nám přímo nabízí hlavní zaměření školy na ekologii, vztah k přírodě a životnímu prostředí.

 Z redakční pošty: Dana Šmídová, Bohumilice, Vendula Maihorn,  Bavorsko

Reklama u nás se vyplatí. Více...    www.dre-kon.cz

   Ale ani v ostatních moderních trendech výchovy nechceme zaostávat, vždyť děti od nás odchází do různých základních škol v okolních městech. Malá počítačová učebna, či seznamování s cizími jazyky – němčinou a angličtinou, hraní na flétničku – to je nabídka zájmových aktivit, kterou se snažíme přiblížit možnostem velkých mateřských škol ve městech. Zájem rodičů, ale zejména dětí, je pro nás patřičnou odezvou a dostatečným důvodem pro vznik i tak velkých projektů, jakým je bezesporu pro jednotřídní mateřskou školu spolupráce se zahraniční mateřskou školou.

   Mateřská škola v Bohumilicích je jednou z mála českých školek, která v roce 2010 uzavřela partnerskou dohodu s bavorskou mateřskou školou z Freyungu. Od té doby se děti obou školek pravidelně setkávají, jednou v Čechách, podruhé zase v Bavorsku. Výhodná je samozřejmě poloha obou školek – Bohumilice jsou od hraničního přechodu Strážný vzdáleny cca 32 km, Freyung jen 22 km – jedna cesta dětí autobusem z Bohumilic do Freyungu tak trvá kolem 50 minut.

   Nápad vznikl na jaře 2009 při návštěvě pedagogů v německých mateřských školách, pořádané koordinačním centrem pro výměnu mládeže v Plzni. To pomohlo i se zajištěním návštěvy německého animátora v naší mateřské škole a posléze i financováním projektů pomocí programu Od malička - Von klein auf... A pak už jsme vše vzali do vlastních rukou – navázání kontaktů s Mateřskou školou St. Josefa ve Freyungu, kde se nám dostalo velmi vstřícného a srdečného přijetí, vzájemná návštěva učitelek, vznik společného projektu – Veselá školka pro Honzu a Hanse.

   Pečlivě jsme se s dětmi připravovali na první setkání s novými kamarády. V zájmovém kroužku se hravou formou seznamovaly s cizím jazykem. Děti se velmi radují z toho, že umí zahrát hru, zazpívat píseň s česko – německým textem. Písničky, tanečky a hry se staly jednou ze součástí společných návštěv dětí z obou zemí. A nejen to – výroba dárečků, posílání dětské obrázkové korespondence, společné tvořivé aktivity, jakou byly slunečnice přátelství, či společná letní louka, ale i spontánní společné hraní na zahradách obou škol.

   To vše přispívá ke splnění hlavního cíle projektu. Tím je navázání přátelství mezi dětmi, rodiči a pedagogy, poznávání kultury a tradic, způsobu života sousední země, zbavení ostychu i předsudků u dětí a dospělých a příležitost k uplatnění základů cizího jazyka v praxi. Při společných setkáních nezapomínáme proto ani na seznamování se s prostředím, kde děti žijí. Společná návštěva zámku Skalice s jízdárnou, jízda koňským spřežením, návštěva sklářské hutě, Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku, koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Bohumilicích, návštěva radnice a okresní knihovny ve Freyungu k tomuto poznávání velmi přispěly.

   V letošním roce jsme s radostí přivítali novou iniciativu plzeňského Tandemu a přihlásili jsme se do projektu „Vyslanci ze sousední země“. Naskytla se nám tak báječná příležitost v podobě návštěv Venduly Maihorn, kterou z našich vzájemných setkání velmi dobře známe. Její půldenní program pomůže ještě více připravit děti na společné hry v česko - německém jazyce při příštím setkání na za hranicemi Čech i Německa. Nahlédněme společně do prvního dopoledního programu „Vyslance ze sousední země“ paní Venduly Maihorn.

Bohumilice, 22. února 2013
„Hallo, hallo, schön dass Du da bist“ – zpívá Vendula Maihorn a mává při tom rukama na děti, které kolem ní udělaly polokruh a opakují podobné pohyby a slova jako ona. Vendula Maihorn, Češka, žijící již mnoho let v Německu, je jedním z tzv. „Vyslanců ze sousední země“ a přijela za dětmi do školky v Bohumilicích proto, aby se děti naučily pár německých slovíček a dozvěděly se něco o sousední zemi Německu.

   Projekt je jedním z mnoha iniciativ Tandemu, Koordinačního centra česko-německé výměny mládeže se sídlem v Plzni a Řezně, který podporuje sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi dětmi a mladými lidmi z Česka a Německa. Děti z Bohumilic většině německých slovíček již dobře rozumí, což je velkou výhodou – dopolední program vyslance tak probíhá mnohem rychleji a děti jsou velice aktivní.

   Teď už ale Vendula Maihorn přechází k dalšímu bodu programu a otevírá velký kufr, ve kterém se skrývá mnoho tajemství a pokladů. Na spoustě různých věcí leží navrchu velká plyšová opice a zdá se, že spí. Taky že ano – Vendula Maihorn dětem česky vysvětluje, že na návštěvu přijela s německou kamarádkou opicí, která v autě usnula. Děti mají za úkol opici vzbudit – ale pozor, opice neumí česky, takže se na ni musí volat německy: „Hallo, Affe, hallo Affe“ – nahlas volají všechny děti – a opice na to reaguje a vstává.

    V kufru se nachází mnoho zajímavých věcí, tzv. „dobrých kamarádů“ – jsou to věci, které se v němčině řeknou podobně jako v češtině a jsou pro počáteční seznámení s jazykem velmi vhodné. Opice vytahuje z kufru jednotlivé věci a vysvětluje dětem: Das ist eine Mandarine, das ist ein Auto, das ist eine Banane, das ist ein Joghurt – a děti všechny slovíčka (bez členů, protože přesná gramatika při těchto setkáních nehraje roli) opakují. Mezi různými věcmi v kufru je také pár věcí, které se vyslovují trochu jinak – ein Ball, eine Puppe, Kekse atd. Děti se učí i tato slovíčka a jde jim to velmi dobře.

   Po přibližně 20 minutách, po kterých bylo z kufru vyjmuto kolem 15 věcí, opice oznamuje, že už zase musí odjet, a prosí děti o pomoc při balení věcí do kufru. Opice volá: „Ich suche meinen Teller, ich suche meine Karotte“ – a děti se předhánějí v tom, aby co nejdříve našly tyto věci a mohly je samy přinést do kufru.

   V druhé části dopoledne si děti krátce povídají o velikonočních zvycích v Čechách a v Bavorsku. Poté malují barevná vajíčka a z poloviček umělohmotných vajíček tvoří jarní zvířátka podle své fantazie. Nakonec proběhne rychlokurz němčiny s vedoucí mateřské školky Danou Šmídovou, ve kterém se paní učitelka učí německy reagovat na základní fráze při setkávání s německými vychovatelkami ze školky z Freyungu. Kolem poledne děti dostávají diplomy za účast na projektu a každý si může vzít za odměnu bonbónek od opičky z Německa.

   Pravidelná setkání dětí z bohumilické školky s dětmi z Freyungu přináší všem stranám mnoho radosti i užitku. Školka v Bohumilicích zavedla zájmový kroužek němčiny, při kterém mohou děti slovíčka ze setkání v Německu opakovat a učit se ještě slovíčka další. Kurz vede Alena Podskalská, učitelka z MŠ Bohumilice.

   Dlouhodobá a pravidelná setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých.
České děti se setkávají s jinou kulturou, jinými návyky, a nevadí jim, že ve školce ve Freyungu děti nemluví česky, ale německy. Co je láká a baví, je především dlouhá pětimetrová klouzačka ve velké zahradě školky ve Freyungu a také obrovský bazén s míčky, do kterých se dá dobře skákat. Setkání s německými dětmi přináší mnoho nových zážitků a radosti a pro děti z Bohumilic se stalo již úplnou samozřejmostí – a tak by tomu také mělo být.

   Další informace o česko-německých projektech pro děti a mládež a také o podpoře a financování podobných projektů najdete na internetových stránkách Tandemu: www.tandem.adam.cz/sekce/o-tandemu. Informace o školce v Bohumilicích a další fotografie z akce „Vyslanec ze sousední země“ jsou k dispozici na internetových stránkách školky: www.skolka-bohumilice.cz.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2013, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist

Více...

Více...