Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR:  O Prachaticích společně? Zatím nás to zamrzelo...

 PRACHATICE - 8. listopadu 2018 - 11:25 - Na ustavujícím jednání Zastupitelstva města Prachatice, konaného 5. listopadu 2018, jsme otevřeli diskuzi ohledně komunikace vedení města s občany. V uplynulých čtyřech letech nám ze strany radnice totiž chyběla snaha o navázání dialogu, práce s veřejností byla neefektivní a nedostatečná.

 Barbora Koritenská, Jakub Nepustil, Živé Prachatice

    www.dre-kon.cz

   Zaměřili jsme se proto hned na začátku na jednání zastupitelstev, která jsou ze zákona veřejná a mají mimo jiné sloužit právě k představení jednotlivých kroků města veřejnosti. Občané také mají právo na těchto zasedáních vznést vlastní podněty a připomínky.

   Stalo se ovšem pravidlem, že se zasedání konala v různé nepravidelné termíny a dny. Navíc se kvůli nízké četnosti termínů konání zastupitelstva neúměrně protahovala délka jednání jednotlivých zasedání, kdy bylo třeba projednat vždy velké množství mnohdy pro město velmi podstatných bodů.

   Podali jsme proto návrh na usnesení, kterým jsme chtěli přispět k zodpovědnější práci zastupitelstva i vstřícnějšímu vztahu k veřejnosti. Navrhovali jsme, aby se jednání zastupitelstva konala častěji než zákonem stanovené povinné lhůtě tří měsíců, konkrétně jsme uvedli setkání jednou měsíčně. Náš návrh byl podložen pádnými argumenty: jasně stanovená pravidla (pravidelná setkání vždy ve stejnou hodinu) by měla přinést zpřehlednění termínů zasedání a měla by přispět ke kultivaci průběhu jednotlivých zasedání. Ta by mohla být kratší, s menším množstvím projednávaných bodů a díky tomu s větším prostorem pro soustředění se na podstatné body a problémy. Větší četnost konání zasedání zastupitelstva by pak zastupitelům umožnila aktuálněji a rychleji reagovat na případné změny v situaci města. Nejpodstatnější by ovšem byla ona pozitivní změna vůči občanům, kteří by získali pravidelnější, lepší a větší možnost účastnit se zasedání zastupitelstva a vznášet na něm případně své dotazy a podněty.

   Ačkoli proti našemu návrhu nikdo argumentačně nevystoupil, celá koalice v jednotném šiku náš návrh zamítla (respektive všichni její členové se zdrželi hlasování) bez jakéhokoli odůvodnění. A to včetně čerstvě zvoleného druhého místostarosty Miroslava Lorence, který ve svém úvodním projevu prohlásil, že chce spolupracovat se VŠEMI zvolenými subjekty pro blaho města. Už jen tímto prvním hlasováním svou nabídku popřel a zároveň propásl možnost vyjádřit svůj názor a ukázat tak, že není pouhým „fíkovým listem“ koalice, která nechce otevřeně přiznat podporu od KSČM.

   V kontextu mnoha vyjádření pana Lorence před volbami o nutnosti více komunikovat s občany nás jeho hlasování překvapilo a musíme přiznat, že zamrzelo.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist