Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Třídící nádoby v centru Prachatic: Inovace či ostuda?

 PRACHATICE - 28. června 2018 - 15:31 - Koncem března se v historickém jádru města objevila novinka v podobě „chytrých“ košů na třídění odpadu. Na úvod bych chtěla předeslat, že jsem velkým zastáncem separace odpadu a jeho následné recyklace.

 Barbora Staňková, Živé Prachatice

    www.dre-kon.cz

   Třídící nádoby vybrané Městem Prachatice jsou ale vzhledem ke svému umístění velmi necitlivé a vůbec nerespektují unikátní historické okolí. Rozpačitý je také postup, jakým ke schválení nádob došlo. V následujících řádkách si ho dovolím krátce shrnout.

   V prosinci 2017 podepsal pan starosta Martin Malý smlouvu s firmami MEVA-CB s.r.o. a VERB Group s.r.o. o zakoupení 10 kusů tzv. „inteligentních košů“ určených pro sběr papíru a plastu (celá částka včetně terénních úprav a osazení nádob činila pro zajímavost přes 2,6 milionu korun). Součástí smlouvy byl také výběr lokalit, které ovšem vedení města předem nekonzultovalo s odborem památkové péče.

   Pracovníci Národního památkového ústavu přesto v lednu 2018 zaslali stavebnímu odboru konzultační vyjádření, kde tyto „chytré“ koše jednoznačně odmítají: „Vzhledem k tomu, že se navržená zařízení pohledově uplatňují ve veřejném historickém prostoru, bylo by chráněné prostředí sídla jednoznačně pohledově narušeno. V tomto smyslu lze uvedené intervence pokládat za projevy poškozující estetickou úroveň architektonicky a urbanisticky mimořádně pozoruhodného městského interiéru.“

   Město Prachatice tyto výhrady nevzalo v potaz a nové třídící nádoby přesto do centra nechalo osadit s odůvodněním, že stejné koše jsou umístěny také na Staroměstském náměstí v Praze. Takový argument ale naprosto postrádá smysl – zmiňované pražské náměstí má zcela jiné rozměry (rozkládá se na ploše více než 9000 m²) a koše zde tedy nepůsobí tolik předimenzovaně. Navíc by mě zajímala reakce veřejnosti, pokud by se tyto koše umístily přímo do středu náměstí, například vedle pomníku Jana Husa.

   Při umisťování nových moderních prvků je vždy nutné brát ohled na historické prostředí. Vždyť přeci účelem právní ochrany památkových rezervací a zón je zachování tradiční podoby historických částí. Do dnešních dnů patřily Prachatice mezi města se snahou o uchování historického jádra. Nerespektování názoru památkářů ovšem celou tuto snahu degraduje.

   Člověk nemusí být odborník, aby poznal, že umístění nových nádob je opravdu nevhodné (obzvlášť koše stojící přímo na náměstí považuji za výsměch dosavadnímu snažení pracovníků odboru památkové péče). Ke zvážení je také samotný počet nových košů (na poměrně malém úseku je 10 třídících nádob). Nechalo Město Prachatice provést analýzu, která by ukázala, kolik košů je v centru potřeba a na jaká místa by se měly umístit? O žádné takové studii nevím.

   Tento případ ovšem ukazuje na mnohem závažnější problém, a sice neochotu vedení města konzultovat jednotlivé kroky s odborníky (či alespoň s vedoucími jednotlivých odborů). To následně vede k řadě nesmyslných a nekoncepčních dílčích projektů, které na sebe vzájemně nenavazují a v konečném důsledku vypadají jako jakési slepé „výkřiky do tmy“.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist