Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: "Radní, zrušte konkurz na ředitele škol ve Vimperku!"

 VIMPERK - 19. února 2018 - 11:01 - Do redakce jsme dostali otevřený dopis ve věci městskou radou vyhlášených konkurzů na ředitele dvou škol ve Vimperku. Dopis je současně adresován členům rady Města Vimperka. Uvádíme jméno autora e-mailu, který nám dopis zaslal.

 Ing. Jiří Cais, Vimperk

    www.dre-kon.cz

Odresováno: Město Vimperk, členové rady Města Vimperka Mgr. Dvořák, p. Sýs, Ing. Bednarčík, MVDr. Janásková, p. Kutil, Steinbrenerova 6,
Vimperk 385 17.

Otevřený dopis

   Vážení členové rady města Vimperka,
na minulém zasedání rady města, které se konalo dne 12. února 2018, bylo na základě školského zákona řešeno prodloužení mandátu ředitelů Ireny Helmové – ředitelky mateřské školy a Mgr. Dagmar Rückerové – ředitelky základní školy.

   V připravených podkladech pro jednání rady od Mgr. Zdenka Kuncla – vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu, které měli k dispozici členové rady města, bylo v závěru jasně napsáno, že odborník (na které se v komentářích na Facebooku p. Kutil odkazuje) Mgr. Kuncl nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele Irenu Helmovou
a Mgr. Dagmar Rückerovou. Dovolím si citovat z materiálů:

   „Odbor školství, kultury a cestovního ruchu doporučuje zřizovateli, aby se přiklonil k variantě usnesení č. 1 a č. 2, tedy nevyhlásit konkurs na obě školy, a aby dosavadním ředitelkám, kterým končí šestileté období k 31.07.2018 bylo po 30.04.2018 vydáno potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu.“

   Výsledek hlasování, i přes doporučení odborníka, dopadl přesně opačně. Rada města v usnesení č. 156 a č. 157 rozhodla vyhlásit konkurz na místa ředitelů škol. My a další občané města Vimperka tento krok čteme jako velmi nestandardní záležitost, vzhledem k tomu, že Mgr. Rückerová je dlouholetou zastupitelkou města, která mnohdy hlasuje proti stávajícímu vedení radnice. Doufáme, že tímto způsobem není uměle vytvořen tlak na její osobu, aby se vyjadřovala a hlasovala v souladu s názory vedení radnice.

   Velmi nestandardní je i to, že před hlasováním k usnesením
č. 156 a 157 nikdo z vedení města, formálně ani neformálně, nehovořil s ředitelkami a neprobral s nimi varianty jejich pokračování ve funkcích nebo jejich ukončení působení v pozicích ředitele škol.

   Důvody, proč si myslíme, že by mělo být zrušeno vyhlášení konkurzu a mandát ředitelek by měl být bezodkladně prodloužen:

- Irena Helmová a Mgr. Dagmar Rückerová jsou velmi pracovité, erudované ředitelky s dlouholetými zkušenostmi. Tento krok povede k destabilizaci výukového systému na našich školách. Zanedlouho budou probíhat zápisy do škol a rodiče budou vnímat nejasný statut ředitele velmi špatně.

- Stále hovoříme o tom, že ubývají kvalitní lidé ve Vimperku. Tímto krokem se můžeme zbavit lidí, pro které je pozice ředitele nejen pracovní náplní, ale hlavně srdeční záležitostí, do které dávají vše.

- Školská inspekce nikdy neshledala problémy s těmito ředitelkami, proč tedy vyhlašujeme konkurz na jejich místa. Proč opět nedáme na názor odborníků.

- Vimperk je úspěšně prezentován díky mimoškolské činnosti Mgr. Rückerové v mažoretkovém sportu. Několikrát se v našem městě díky této činnosti uskutečnilo mistrovství ČR. Mimoškolní činnost na těchto školách je bohatě rozvinuta.

- Existuje velké riziko, že se do výběrového řízení nepřihlásí současní ředitelé. Jak zaručíme kvalitu vedení na našich školách?

- Vyhlášení konkurzu je velmi nestandardní krok, který pravděpodobně vyvolá nedůvěru veřejnosti ve správné fungování škol a vrhne špatné světlo na ředitele těchto škol. Tuto záležitost budeme medializovat na celostátní úrovni.

   Z těchto výše uvedených důvodů Vás vyzýváme k revokaci usnesení rady města č. 156 a 157, tj. aby byl zrušen konkurz na místa ředitelů škol.
Vimperk, dne 18.února 2018.

   Za občany našeho města: J. Cais, M. Paštika, B. Kantor, J.Founě, P. Fouňová, H Sovová, Fr. Sova, M. Marek, R. Marková, V. Caisová, L. Jančar, A. Jančarová, H. Sovová, M. Sečanský a další  

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist