Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Nemáte-li peníze, rada města Prachatice Vám posečká

 PRACHATICE - 15. ledna 2018 - 11:25 - Rada města Prachatice opakovaně učinila pozoruhodné rozhodnutí.

 Robert Zeman, zastupitel města Prachatice

    www.dre-kon.cz

   V roce 2010 uzavřela skupina vlastníků zemědělské půdy (dále pro zkrácení textu developer) v Prachaticích s městem smlouvu o vybudování infrastruktury včetně komunikace do roku 2015, aby mohli ihned své pozemky využít jako stavební pro bydlení. Bez této smlouvy by se na nich stavět nedalo, ačkoliv byly určené územním plánem k zástavbě. Velmi slušný přístup města vůči developerovi s navíc neobvykle dlouhou lhůtou pro výstavbu veřejné infrastruktury na pozemcích města v místě, které je hojně využívané širokou veřejností.

   Developer v souladu s uzavřenou smlouvou vesměs pozemky zastavěl rodinnými domy a v roce 2015 požádal pár měsíců před termínem, kdy již bylo zřejmé, že závazek dobudování veřejné komunikace a související infrastruktury nesplní, o prodloužení lhůty. Stávající rada města bez jakékoliv podmínky a sankce vyhověla usnesením 798/2015 z 26.10.2015 a prodloužila lhůtu dodatkem smlouvy na dostavbu veřejné infrastruktury do roku 2018.

   Minulý týden tato rada města Prachatice opět vyhověla žádosti developera - tzn. vlastníkům výše zmiňovaných parcel a odsouhlasila usnesením 2563/2018 z 8.1.2018 další prodloužení lhůty na dostavbu veřejné komunikace o dva roky opět bez jakékoliv podmínky a sankce.

   Pozoruhodné je, že důvodem žádosti o prodloužení je konstatování developera, že nemá prostředky na dostavbu veřejné infrastruktury a že ji do smluvního termínu v roce 2018 neprovede. Přesto městská rada rozhodla tak, jak rozhodla.

   Co z toho plyne pro veřejnost?

   Je-li rozhodování rady spravedlivé pro všechny, potom založila precedent odkládání plnění smluvních závazků vůči městu. Znamená to, že podobnou žádost může podat občan, firma a pokud radě napíše jako důvod, že nemá peníze a dopředu sdělí, že závazek nenaplní, rada mu vyhoví a to mnohaletým a opakovaným odkladem platební nebo nepeněžité smluvní povinnosti. Předpokládám, že u smluvních vztahů s menším objemem plnění, jako jsou např. nájmy obecních bytů, nebytových prostor, atd., budou lhůty pro odložení placení ještě delší. Samozřejmě bez jakéhokoliv zatížení úrokem a dalšími podmínkami, jako v tomto případě.

   Nemusím myslím dodávat, že se takto okamžitě zhroutí fungování města.

   Jde-li o rozhodnutí nesystémové, potom má tento dodavatel stavby veřejné komunikace výjimečné postavení oproti jiným subjektům, které staví a opravují veřejné komunikace ve městě nebo které mají s městem uzavřené smluvní vztahy a musí je včas a s hrozbou penalizace a vymáhání exekutory plnit bez pardonu.

   Jaké jsou motivy k takto privilegovanému rozhodování, to je otázka na radní našeho města, kteří souhlas opakovaně udělili.

   Ať tak či onak, s dobrou správou věcí veřejných, veřejným zájmem a především péčí řádného hospodáře nemají tato rozhodování co do činění.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist