Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Co v Prachaticích chceme? Diskusi nejen odpůrců!

 PRACHATICE - 12. července 2016 - 7:54 - Jsem pravidelným čtenářem nejrůznějších médií, které se nám, tu či onde, snaží zpravidla sdělit ten nejlepší názor a rád také čtu názory občanů. Sice pravda, často si u leckterého novinářského komentáře uvnitř řeknu: "Kdybyste byl býval mlčel, mohl byste být považován za chytrého", ale to může po přečtení tohoto článku potkat i mne...

 Jan Dudek, člen finančního výboru za ČSSD

    www.dre-kon.cz

   Pozoruji, jak se v posledním půl roce zintenzivňuje prezentace názorů týkající se domu u nádraží. Pamatuji si jej ještě jako absolvent tamních jeslí a také vím, jaké je jeho postavení v územním plánu. Jako, myslím že zodpovědného občana města Prachatic, mne mrzí, že publikované články jsou pouze z jednoho úhlu pohledu.

   Ze stávajících prezentací to spíše vypadá, jako kdyby na radnici seděla skupina kulturních nevzdělanců a barbarů, kteří chtějí hlava nehlava za každou cenu ničit kulturní dědictví. Což průměrný čtenář i občan, který se po městě dívá a vidí na obě oči, ví, že je nesmysl… Jinak bych mohl možná zapochybovat i o něm.

   Chybí mi na tomto serveru pohled těch z nás, kteří si plně uvědomují dopady neřešení stávající dopravní situace v koridoru Nebahovská - Vodňanská, na které se váže přeložka v trase Vodňany - Volary, tedy odvedení dopravy jiným směrem. Stávající provoz neexistencí uvedené přeložky v plánované trase, s sebou přináší nejen dopravní komplikace, ale celou řadu nebezpečných situací. Např. před budovou základní školy ve Vodňanské ulici. Především rodiče dětí by se mohli k této věci vyjádřit… Nicméně, jakékoliv snižování rychlosti a jiné bezpečnostní prvky neznamenají vyloučení drtivé části dopravy z tohoto úseku bez přeložky. Nemluvě o častém blokování kruhového objezdu, odbočování k Penny marketu etc, etc.

   Podobná situace je okolo Štěpánčina parku - je zde také jakási platforma, která projevuje vysokou aktivitu v poměrně složité situaci a když je projednávána formou veřejného slyšení otázka letního kina, úzce s tímto prostorem spojeným, nikdo nepřijde diskutovat a obhajovat názory, čas od času publikované na tomto internetovém deníku.

   Asi by bylo více než dobré, kdyby své názory zjevila i druhá strana, o které se domnívám, nejen, že ve městě existuje, ale je také ve výrazné většině. Možná se setkávám s jinými lidmi, ale taková je má zkušenost.

   Problém různých platforem vstupujících do správních řízení, a to jsou oba tyto případy, se totiž tlacháním v hospodě nevyřeší. Nedává to totiž skutečný obraz o přání obyvatel města, tak jako jím není názor jednoho či dvou zastupitelů a několika aktivistů, jejichž články jsou zveřejněny.

   Pokud někdo nabyl z mého názoru, dojmu, že mi vadí různé neziskovky nebo občanská sdružení, pak odpovím, jak která... Podle toho co přináší nebo spíše naopak... i takové jsou případy...

   Jsme v zastupitelské demokracii a i když jsou zastupitelské orgány současné radnice podezírány a veřejně obviňovány z nedemokratických přístupů, pak je třeba být zcela konkrétní a nepoužívat termín nedemokratičnost jako fráze. Pokud jde jen o platformu tvrzení bez důkazů, pak by byla možná na místě otázka: A již jste se svěřil o tomto svému lékaři?

   Takže možná kdybych mlčel, mohl bych být považován za chytrého...

   Přesto jsem považoval za důležité promluvit...


   VYJÁDŘENÍ REDAKCE PRACHATICKOnews.cz

   Tento příspěvek se týká také veřejné diskuse v našem internetovém deníku a proto k němu chceme jako redakce dodat, že to, že se u nás neobjevují příspěvky z druhé strany názorového spektra - v tomto případě z vedení města - není nijak ovlivněno redakcí.

   PRACHATICKOnews.cz diskusi v naší rubrice názory nijak nemoderuje. To znamená, že nikoho o vyjádření nežádáme, nikoho neomezujeme a pouze hlídáme dodržování zákonů a dobrých mravů v příspěvcích.

   Výzvy v příspěvku je proto třeba chápat tak, že se netýkají naší redakce, ale těch, kteří by se mohli za současné vedení města a koalici vyjádřit.

   Tomáš Přibyl - šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist