Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Nevíte, co se Štěpánčiným parkem? Máme řešení!

 PRACHATICE - 14. dubna 2016 - 8:37 - Již třetím týdnem je prachatický Štěpánčin park pro veřejnost uzavřen. I přesto, že se k
tomuto tématu vyjadřovali starosta a někteří zastupitelé, nevypadá to, že by někdo měl jasnou představu o tom, co by se mělo s parkem dít v blízké budoucnosti.

 Kateřina Wagnerová, předsedkyně spolku Pelyněk

    www.dre-kon.cz

   Ti, kteří rozhodují (nejen o tomto parku), by si měli uvědomit, že se skutečně jedná o výjimečnou součást veřejného prostoru v Prachaticích, a že jakýkoliv asanační zásah do skladby tohoto parku je nevratný a může zcela zásadním způsobem ovlivnit stabilitu celého území. Zde tedy rozhodně platí "dvakrát měř, jednou řež", a to doslova.

   Znovu tedy žádáme vedení města, aby celou situaci nepodceňovalo, aby nehledalo pouze jednorázové, laciné či rychlé řešení, aby se veškeré úpravy odvíjely z pojetí parku jako celku a aby byl základní ráz parku zachován i do budoucna.

   Závěrem si dovolujeme zástupcům města (a jimi pověřeným osobám) nabídnout výčet jednotlivých kroků, jejichž postupné splnění by naplnilo výše zmíněné požadavky a během několika let by Štěpánčinu parku mohlo vrátit jeho původní kouzlo a smysl:

   1. Nechat vypracovat znalecký posudek celého parku novým, renomovaným soudním znalcem, který by popsal stav stromů v parku z hlediska jejich provozní bezpečnosti.

   2. Jen a pouze v případech, kdy bude stav některých dřevin označen - a dostatečně zdůvodněn - za havarijní, tyto bezodkladně asanovat. Dosud nebyl žádný takový strom v parku popsán, tedy ani nevznikl důvod pro preventivní uzavření parku.

   3. Odstranit "pouťové" číselné tabulky ze všech stromů v parku a nahradit je v praxi běžnými, nenápadnými identifikačními štítky.

   4. Přizvat zahradního architekta a nechat vypracovat odbornou studii obnovy Štěpánčina parku. Nebo nechat aktualizovat již provedenou rozsáhlou studii paní ing. Olšanové a ing. Bártlové z roku 2003.

   5. Souběžně dopracovat studii na využití a úpravy sousedících ploch.

   6. Přizvat ke spoluúčasti či alespoň seznámit veřejnost s celkovou koncepcí parku a přilehlých veřejných ploch.

   7. Požádat o dotaci či grant pokud město nebude ochotné či solventní projekt financovat samo.

   8. Postupně realizovat úpravy na základě zpracovaných koncepčních návrhů.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist