Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Převezme někdo boj proti nespravedlivým nájmům?

 PRACHATICE - 26. března 2016 - 8:47 - Vážení občané, udělejte si názor na chování Města Prachatice k občanům v nájemních bytech.
Od začátku roku 2015 se mi nepodařilo přesvědčit starostu města, aby změnil svůj přístup k nespravedlivé výši nájemného. Naše názory se bohužel nesblížily.

 Eva Novotná, poradna SON v Prachaticích

    www.dre-kon.cz

   Proto jsem se obrátila 19. října 2015 na radu města Prachatice, finanční výbor jako poradní orgán a kontrolní výbor, který by měl ověřit předané materiály. Pro všechny jmenovitě jsem předala na Městském úřadě průvodní dopis a otevřený dopis s přílohou "Podklady pro jednání se starostou..."

   Jako volení zástupci občanů ve veřejné správě, nebo členové výborů, by měli rozhodovat nejen se znalostí názorů starosty, ale také se znalostí podstatných skutečností, které jsem jim předložila a které v rozpočtových dokumentech ani v závěrečném účtu nejsou. Přitom ve svých důsledcích se dotýkají kvality života značné části občanů Prachatic. 

   Navrhla jsem svolání pracovního jednání k nájemnímu bydlení za účasti zástupců města, zástupců nájemníků, techniků MSDB a stávajících domovníků. Diskuse by měla být vedena k ekonomice běžného bydlení, oddělené od jiného bydlení, dále vycházet ze zkušeností a námětů k nájemnímu bydlení v domech v majetku města. 

   Bylo by dobré, aby k takovému jednání došlo. Doufám, že se zástupci občanů seznámí se zaslanými materiály, aby k případnému hlasování všichni přistoupili s dobrou znalostí nákladovosti běžného bytového fondu a jeho současných potřeb. Proto jsem ještě nabídla tabulky, ze kterých byly podklady pro jednání se starostou zpracované každému, kdo si je na e-mailové adrese poradnason.pt@seznam.cz vyžádá.

   Stručně uvedu jen několik podstatných skutečností ze zpracované a předložené analýzy. 

   1. Výnos běžného bytového fondu z historicky nejvyššími náklady, které se již nebudou opakovat, za období 2011-2013: sídliště 729 bytů při dokončení zateplení všech domů (+ 35 milionů); ostatní domy mimo MPR 169 bytů, také částečné zateplování (– 11 milionů); domy v městské památkové rezervaci se 131 byty s vysokými náklady na regeneraci historických domů (– 8 milionů), výsledek celkem + 16 milionů.
Po odečtení odhadu nákladů, nezapočtených v tabulkách podle jednotlivých skupin a to na správu, pojištění a částečné mzdové náklady MÚ konečný zisk pro město + 8,5 milionu. Náklady sociálního bydlení a bydlení budoucího vlastnického jsem do běžného bydlení nezahrnovala, v tabulkách jsou vedeny odděleně.

   2. Jednostranně nastavené nájemné 53,49 Kč za m2 podle Zákona 107/06 Sb. pro obec od 10 do 50 tisíc obyvatel, které schválila běžným nájemníkům Prachatic s 10.600 obyvateli (bez osad) v roce 2009 sedmičlenná Rada města podle následujícího možného rozmezí, bez ohledu na občany a jejich možnosti.

   3. Stojí za zamyšlení, v roce 2009 byl nájem 34,86, od r.2010 53,49 Kč za m2 , nové nájmy i vyšší.

    Poznámky k níže uvedené tabulce: * výše nájmů získaná násobkem počtu m2 a 34,86 v roce 2009 a 53,49 v r. 2010 Kč, nájem odhadem při malém počtu běžně neobsazených bytů. Za rok 2011-2013 podle předpisu nájmů z obsazených bytů. Je patrná ztráta na nájemném za po- stupně uvolňované byty proti roku 2010. Výši ztráty za temperování prázdných bytů nevíme.

   4. Potěšitelný rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2014 v milionech:

   Hospodářský výsledek po zdanění z hlavní činnost 22 814, Hospodářská činnost 6 170, Finanční rezerva na konci roku 2014 58,3. Výše úvěrů z roku 2010 59,4 se snížila v roce 2014 na 29 ,4 mil. V tom je již započtený nový úvěr 27 milionů na zateplení ZŠ Zlatá stezka a ZŠ Národní. Opravdu je pro město nutné za těchto okolností a při takovém výsledku hospodaření dál požadovat po nájemnících nespravedlivý nájem?

   Závěr: Od roku 2003, kdy se angažuji ve Sdružení nájemníků ČR, jsem se marně obracela na mnoho politiků či členů vlády. Také na starosty a zastupitele města Prachatic. V současné době sice MPSV připravuje zákon o sociálním a zaplatitelném bydlení. Ten ale naši zákonodárci a vlády připravují od roku 2004. V době pádu Topolánkovy vlády byl již ve třetím čtení.

   S lítostí musím konstatovat, že vzhledem k věku i zdravotnímu stavu už ztrácím sílu po mnoha letech marné snahy o nápravu historicky nejhorší bytové politiky na našem území, nesrovnatelné s bytovou politikou původních zemí EU a jejich životní úrovní.

   Obracím se tedy na občany Prachatic v nájemních bytech, kteří by byli ochotni se angažovat v jednání s vedením Města Prachatic. Na ty mladší, kterým by spravedlivé snížení nájemného dlouhodobě přineslo více financí do rodinného rozpočtu, třeba i pro volnočasové aktivity dětí. Na mladší seniory, kteří ještě mají chuť a sílu bojovat za správnou věc. Na ty starší, kteří se obávají, že jednou jako důchodci nezaplatí nájem v bytě, kde by rádi dožili. Všem by to zlepšilo kvalitu života.

   Zájemcům kteří by chtěli pomoci na vyžádání z e-mailu poradnason.pt@seznam.cz mohu zaslat tento materiál, "Otevřený dopis pro radu a výbory" s přílohou "Podklady pro jednání se starostou Prachatic Ing. Martinem Malým s požadavkem na snížení nájemného v běžných nájemních bytech města Prachatice" i analytické tabulky, ze kterých materiál vycházel. 

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist