Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Pelyněk, veřejná zeleň Prachatic a Štěpánčin park

 PRACHATICE - 7. března 2016 - 8:45 - Již třetím rokem se spolek Pelyněk aktivně zabývá ochranou veřejné zeleně v Prachaticích. Spolek byl založen na podzim roku 2013 v reakci na často neopodstatněnou a nesmyslnou likvidaci vzrostlých stromů a ostatní zeleně v Prachaticích.

 Kateřina Wagnerová, Předsedkyně spolku Pelyněk

    www.dre-kon.cz

   Spolek Pelyněk nechce v žádném případě působit jako blokátor jakéhokoliv kácení ve městě. Jsme si vědomi toho, že díky necitlivé a nekoncepční výsadbě v minulých letech (především v období normalizace) a díky nedostačující či zcela chybějící péči o zeleň je mnoho stromů v takovém stavu kdy nezbývá jiné řešení než jejich odstranění.

   Na druhou stranu jsme byli svědky mnohdy až barbarského kácení ojedinělých a letitých stromů, které mohly ještě několik let plnit svou funkci. Také proto patří mezi naše hlavní cíle přimět vedení města k citlivějšímu a ucelenějšímu přístupu k městské zeleni.

   Je snad zbytečné tu zmiňovat, jak důležitou bioklimatickou, estetickou a hygienickou funkci zeleň ve městech zastává. Schopnost zeleně zadržovat prach, plynné a jiné mikroskopické částice, udržovat mikroklima i tlumit hluk je nezpochybnitelná.

   K důvodům, které bývají uváděny v žádostech o kácení stromů v Prachaticích, patří především obavy z narušené stability a provozní bezpečnosti stromu, stínění, nepořádek či výstavba nových objektů. Odstraňování městské zeleně z důvodu letního stínění, podzimního padání listí či výstavby nových parkovacích a jiných ploch považujeme většinou za sobecké a nemorální.

   Bezpečnost obyvatel a majetku je nepochybně důležitá, ovšem jako důvod ke kácení je to leckdy sporný argument. Různé stromy mají různou životnost a různou pravděpodobnost selhání stability. Naprosto rozlišná potenciální nebezpečí představují šedesátiletý topol a stejně stará lípa či dub. Stav stromu je tedy bezpodmínečně nutné posuzovat jednotlivě s ohledem na okolní prostředí, druh a pokud možno za přizvání odborníka (dendrologa či arboristy).

   Údržba a péče o stromy by měla představovat nedílnou a prvořadou součást spravování veřejného prostoru a měla by spočívat především v pravidelné péči, případném zdravotním či redukčním řezu, bezpečnostní vazbě a až v poslední a nevyhnutelné řadě v likvidaci stromu. Při stavebních pracích je nutné zajistit ochranu stromu, která je stanovená státními normami.

   Ale jak to tak bývá, ani v Prachaticích není situace jen černobílá. Tak jako oslovují příslušné úředníky občané města se žádostmi o kácení stromů a ostatní zeleně, obracejí se na náš spolek lidé, kteří jsou mnohdy šokováni způsobem jakým se v Prachaticích nakládá s veřejnou zelení a
veřejným prostorem. Postupně mizí stromy, keře ale i zatravněné plochy, které musí ustoupit dalším a dalším stavbám z betonu. Na dokonané dílo je pak smutný pohled.

   Jediným opravdu kvalitním prostorem s veřejnou zelení tak zůstává pouze park Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna, který však není v majetku města a město Prachatice se nijak významně nepodílelo na jeho vzniku.

   "Nevěřícím Tomášům" budiž důkazem návštěva měst Vimperk, Vodňany nebo Český Krumlov, které se pyšní opečovávanými městskými parky a veřejnou zelení. Ve Vimperku se nachází dokonce nádherné arboretum, o kterém se Prachaticím nemůže snad ani zdát.

Štěpánčin park

   Tento park je v Prachaticích naprosto ojedinělým prvkem veřejného prostoru. Byl založen na konci devatenáctého století, díky městskému okrašlovacímu spolku a jeho jméno bylo vybráno na počest zasnoubení korunního prince Rudolfa Habsburského s princeznou Štěpánkou. Již dlouhá léta se však nachází ve velmi zanedbaném stavu.

   V současné době probíhá řízení o skácení jedenácti stromů v tomto parku. Město Prachatice povolilo skácení těchto stromů na základě značně strohého a povrchního posudku dendrologa, kterého si vedení města na vypracování tohoto dokumentu najalo.

   Spolek Pelyněk se proti tomuto rozhodnutí odvolal ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích. Ze všech stromů navržených ke kácení se jako rizikové jeví pouze tři: 2x javor klen a 1x smrk pichlavý. Je nám naprostou záhadou, proč město Prachatice podniká takové nekoncepční kroky v lokalitě tak zásadního významu jako je Štěpánčin park.

   V roce 2003 byla Evou Olšanovou a Natašou Bártlovou vypracovaná rozsáhlá studie "Regenerace Štěpánčina parku v Prachaticích", kde se mimo jiné uvádí: "Dochovalost prvků původní zahradní kompozice (altán, jezírko, základ kompozičního uspořádání stromového patra včetně hodnotných vzrostlých dřevin, kostra cestní sítě) opravňuje názor, že by bylo vhodné Štěpánčin park v Prachaticích prohlásit za kulturní památku."

   Za posledních 10 let město Prachatice žádalo o pět dotací na různé úpravy Štěpánčina parku a jeho blízkého okolí, ani jedna žádost však nebyla úspěšná. (Ve srovnání s úspěšností okolních měst s žádostmi o dotace do městské zeleně je takové desetileté fiasko alarmující)

   Mimo tyto kroky není ze strany majitele vyvíjena žádná snaha, která by myšlenku Štěpánčina parku jako kulturní památky jakkoliv podpořila. Vedení města má bohužel jiné priority a zkvalitnění prostor městského parku a jeho okolí pro občany města pravděpodobně považuje za pouhou banalitu. Vlastně si ani nedělá hlavu s tím, že by veškeré zásahy v tomto parku měly být podepřeny vyjádřením příslušných odborníků a prostor parku včetně jeho okolí by měl být konečně řešen jako celek včetně
pravidelného a odborného ošetření zeleně.

   Myslím, že nejen my, ale i mnozí občané Prachatic jsou přesvědčeni, že Štěpánčin park se může stát vyhledávaným a příjemným místem, nejen pro obyvatele Prachatic, ale i pro mnohé návštěvníky a turisty. To však pouze za předpokladu, že se město Prachatice začne chovat jako dobrý hospodář a jako první krok přizve k řešení celkové koncepce parku krajinářského architekta vybraného na základě výběrového řízení.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist