Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Nový jednací řád oklešťuje zastupitelskou demokracii

 PRACHATICE - 25. února 2016 - 8:03 - Zastupitelstvo města si po svém ustanovení vždy schvaluje jednací řád, který upravuje základní procesy a způsob jednání zastupitelstva.

 Zastupitelé: Jan Bauer (ODS), Miroslav Lorenz (ANO), Radka Paulová (ANO), Růžena Štemberková (KDU-ČSL), Robert Zeman (PRO Prachatice)

    www.dre-kon.cz

   Na svém druhém jednání konaném dne 16. 12. 2014 si i současné zastupitelstvo jednomyslně, tj. všemi přítomnými hlasy, odsouhlasilo svůj jednací řád. Po roce, aniž by proběhly jakékoliv legislativní změny, byl do programu jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 1. 2016, zařazen bod, jehož obsahem byla změna tohoto jednacího řádu. A tato změna byla i přes argumenty opozičních zastupitelů hlasy vládnoucích Nezávislých a ČSSD s aktivní podporou KSČM schválena a prosazena.
Touto změnou jednacího řádu zastupitelstva města tak v našem městě dochází k omezení demokratických principů, jak zastupitelů, tak občanů města.

   Hlavní změnou, kterou si vládnoucí zastupitelé z hnutí Nezávislí a ČSSD s podporou KSČM tímto jednacím řádem prosadili, je, že pokud kterýkoliv zastupitel nebo občan chce, aby jeho názor či informace apod., které na zastupitelstvu města zazní, byly zaznamenány do zápisu z jednání, tak tuto skutečnost musí před svým vystoupením nahlásit, následně přesné znění nadiktovat nebo v písemné podobě prostřednictvím předložených formulářů předat zapisovatelce. Zapisovatelka pro kontrolu zaznamenané stanovisko či názor či návrh na usnesení ještě nahlas odcituje. Teprve po celé této proceduře je informace, názor či návrh zaznamenán do zápisu.

   Na dotazy, proč je tato změna navrhována, bylo panem starostou sděleno, že zapisovatelky by mohly některá vystoupení nepřesně zaznamenat. Tento argument je o to více absurdní, vezme-li se v úvahu skutečnost, že z jednání zastupitelstva je pořizován videozáznam, ze kterého je možné v případě pochybností vycházet, který je ovšem k dispozici veřejnosti pouze jeden den a to pouze prostřednictvím vysílání kabelové televize, poté je uložen v kanceláři starosty, kde je možné si jej v případě zájmu vyžádat. 

   Nejde o to, aby zápis z jednání obsahoval každé slovo, které je v rámci diskuse řečeno, ale aby obsahoval alespoň informace o tom, který zastupitel ke konkrétnímu bodu jednání vystoupil a v ideálním případě i základní myšlenky jeho vystoupení, tak, aby zápis reálně vystihoval jednání zastupitelstva a každý občan našeho města tak mohl získat obraz o tom, co se na jednání zastupitelstva odehrává a jak jím volení nebo i nevolení zastupitelé naplňují svůj zastupitelský slib, ve kterém na svou čest a svědomí slíbili, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů.

   Dalším vážným omezením je vyloučení možnosti, aby na zastupitelstvu města mohli vystoupit občané či hosté, kteří nemají zákonem dané právo na zastupitelstvu hovořit. 

   Vnímáme tato opatření jako snahu o potlačení možnosti projevu Vašich občanských názorů i našich zastupitelských postojů a z tohoto důvodu jsme nehlasovali pro tento restriktivní návrh jednacího řádu zastupitelstva, který potlačuje základní zásady zastupitelské i občanské demokracie.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist