Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Boj za větší bezpečnost chodců na Oboře pokračuje

 OBORA - 19. února 2016 - 8:31 - Jak se vyvíjí situace kolem petice za zvýšení bezpečnosti (nejen) chodců na Oboře?

 Tereza Müllerová, Obora  

    www.dre-kon.cz

   Pár kilometrů za zámkem Kratochvíle směrem na Prachatice se nachází malá obec Obora, která je dnes součástí obce Hracholusky. Ke konci šedesátých let minulého století přeťala obec silnice II. třídy č. 145 a s postupným nárůstem automobilové dopravy se vesnice stala průjezdním místem na hlavním tahu ve směru na Prachatice, Strážný a Vimperk a zpět se značně frekventovanou dopravou.

   Přímo na této silnici jsou uprostřed obce umístěny autobusové zastávky a to způsobuje nemalé ohrožení bezpečnosti obyvatel obce, kteří by chtěli veřejnou dopravu využívat i těm, kteří komunikaci jen přecházejí, či přejíždějí. V současné době tvoří čtvrtinu obyvatel Obory děti ve věku do 15 let, velká většina jich je předškolního věku, je tedy více než jasné, že v nejbližších letech budou všechny tyto děti muset cestou na autobus do nebo ze školy tuto nebezpečnou komunikaci přecházet.

   A nejedná se pouze o děti, komunikaci přechází i starší obyvatelé obce, kteří tvoří také podstatnou součást obyvatelstva Obory a ani přes instalované zrcadlo na křižovatce, není snadné silnici bezpečně překonat. Obec totiž není označena dopravním značením a proto je zde nejvyšší povolená rychlost 90 km/hod. Je zde instalováno dopravní značení s doporučením 70 km/hod a upozorňující na pohyb chodců, které ale drtivá většina projíždějících motoristů zcela ignoruje. Starosta obce Hracholusky na tuto nebezpečnou situaci několikrát upozornil správce komunikace i příslušný úřad v Prachaticích, ale dostalo se mu pouze zamítavé odpovědi.

   Z těchto důvodů jsme založili v roce 2015 petiční výbor a sepsali petici "za zvýšení bezpečnosti na silnici II. třídy č. 145 v k. ú. Obora u Hracholusk", ve které jsme požadovali snížení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/hod a kterou jsme na jaře toho roku poskytli obyvatelům k podpisu. Současně s tím vystoupil náš sympatizant Filip Holzer ze Strany zelených s našimi požadavky na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje, kde mu byla přislíbena pomoc se strany radního za dopravu Kráka i hejtmana Jihočeského kraje Zimoly.

   Pod petici jsme za necelé dva měsíce sesbírali 144 podpisů, což je více než dvojnásobek počtu všech obyvatel Obory a vypovídá to o tom, jak lidem současná situace vadí a byli by rádi, aby se řešila. Tuto petici jsme zaslali na příslušná místa - Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, Dopravní inspektorát Policie ČR Prachatice a Ředitelství silnic a dálnic.

   Ve státem stanovené lhůtě jsme obdrželi ze všech míst zamítavé odpovědi – Policie pouze odpověděla, že jí věc nepřísluší posuzovat (?!), Správa a údržba silnic snížení rychlosti odmítá, MěÚ Prachatice také odmítá snížení nejvyšší povolené rychlosti s argumentem nízké frekvence chodců a omezení motoristické veřejnosti (!) a odpověď z Krajského úřadu jen kopírovala s mírnými úpravami odpověď výše uvedených. Jejich návrh řešení je pouze zviditelnění současného dopravního značení, kraj nabízel i zviditelnění semaforem, který by uhradil. (Kompletní odpovědi oslovených úřadů je možné získat u petičního výboru.)

   Považujeme za velmi alarmující a v dnešní době i nehorázné, že jsme jako petiční výbor nebyli přizvání k žádnému jednání o této petici. Krajský radní za dopravu Krák si sjednal schůzku se starostou Hracholusk a cestou údajně obhlédl situaci, ale s námi i přes naši žádost nejednal a po jeho zamítavém stanovisku jsme opět o schůzku žádali a bylo nám sděleno, že je to zbytečné, že by nám nebylo sděleno více, než co bylo v jeho odpovědi. Na MěÚ v Prachaticích proběhla ohledně předmětu petice schůzka, kde byli přítomni i zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR, kteří se k věci vyjadřovali (připomínám, že nám bylo odpovězeno, že nejsou kompetentní) a taktéž se k věci vyjádřil zástupce Správy a údržby silnic. Z této schůzky, na kterou jsme nebyli přizvání, vzešlo zamítavé stanovisko příslušného odboru MěÚ v Prachaticích.

   Na základě těchto odpovědí jsme oslovili odborníky z Dopravní sekce Strany zelených s prosbou o konzultaci. Sekce nám potvrdila, že odpověď kompetentního úřadu má spoustu věcných i odborných nedostatků a proto jsem se za jejich podpory vydala na osobní jednání na Správu a údržbu silnic a příslušný odbor MěÚ v Prachaticích se svými námitkami a po těchto jednáních jsme sepsali žádost o vysvětlení kompetentnosti Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prachaticích a žádost o přehodnocení stanoviska dopravního odboru MěÚ v Prachaticích. V něm jsme navrhli možnost osazení Obory dopravním značením pro začátek a konec obce, které v sobě zahrnuje i snížení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/hod a poukázala jsem na téměř totožné situace v blízkých obcích Kosmo a Žárovná, které taktéž zmíněná komunikace protíná a je zde rychlost upravena. Nyní čekáme na odpověď a chystáme se opakovaně vystoupit na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje, kde chceme vyjádřit svůj nesouhlas jak s reakcí příslušných úřadů, tak i s jejich přístupem a jednání s námi.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist