Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Dlouhá a trnitá je cesta do Zdravého města Prachatic

 PRACHATICE - 20. srpna 2015 - 10:57 - V souvislosti s plánovaným otevřením nového sběrného dvora v Prachaticích považuji za vhodné se zamyslet nad environmentální politikou našeho města.

 Kateřina Wagnerová, předsedkyně spolku Pelyněk

    www.dre-kon.cz

   Nebylo by na místě si nalhávat, že Prachatice jsou vzorným příkladem co do šetrného a trvale udržitelného způsobu života. A už vůbec není naše město pionýrem v třídění odpadů. Opak je pravdou. Stačí se podívat do výsledků třídění odpadu za minulý rok.

   Od roku 2002 náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu každoročně stoupají. Stoupá také produkce tohoto odpadu v kilogramech na jednoho občana města. Za rok 2014 činí 170 kg na jednoho obyvatele. Což je v porovnání s městy, které mohou být nominovány na tzv. "Odpadového Oskara" o 20 kilogramů více a skoro o 40 kg více než dokládá město Písek, které letos uspělo ve zmiňované soutěži.

   Jestli někomu nestačí čísla, doporučuji podívat se do libovolné popelnice na směsný odpad, jsem si jistá, že uvnitř objevíte nejen papír, plast, ale i sklo a elektroodpad nebo dokonce nebezpečný odpad. Jednoduše odpad, který je dále využitelný a který by mohl přinést peníze do městské pokladny.

   V případě, že ani toto někoho nepřesvědčí pak se dotyčný může obrátit na Technické služby města Prachatic, které mají nejdetailnější obrázek o tom, jak zodpovědně třídí občané odpad v Prachaticích.

   Nutno dodat, že ukládání směsného odpadu na skládku rozhodně nešetří městskou kasu. Oproti tomu důkladným tříděním směsného odpadu může město vydělat slušné peníze. Škoda jen, že si toto zastupitelé města v čele s panem starostou neuvědomují.

   Pokud chce město zlepšit situaci ohledně třídění odpadů, pak by se zastupitelé, radní a pan starosta měli přinejmenším zamyslet nad následujícími body.

   1. Za nejdůležitější krok jak tuto situaci zlepšit považuji důkladnou osvětu a motivaci občanů ze strany vedení města. V případě, že lidé nebudou mít dostatek informací, jak je tomu dnes, můžeme psát slohová cvičení do Radničního listu třeba každý měsíc, efekt však bude nulový.

   2. Dalším krokem by měla být instalace šedivých kontejnerů na sběr kovů. Občané nemají možnost třídit kovy; je jen hrstka těch, kteří jednou za měsíc (nebo častěji) donesou pár plechovek do sběrného dvora či Sběrných surovin.

   3. Zavést motivační systém třídění odpadů, tak jak navrhovalo SNK Pro Prachatice.

   Samozřejmě, že by se dalo by se pokračovat.

   Závěrem bych doplnila ještě jednu kritiku. V období sucha a horka, jakého jsme byli v posledních dnech svědky, bych od vedení města očekávala přinejmenším apel na občany města, aby šetrně hospodařili s vodou. Popřípadě i pár rad a tipů jak šetřit s vodou a jaké může mít sucho a plýtvání vodou důsledky na přírodu, krajinu, která nás obklopuje potažmo na naše pohodlné životy.

   Doufejme tedy, že se po prázdninách hnou ledy a zastupitelstvo v čele se starostou města Martinem Malým změní přístup k novým nápadům a podnětům, které se jim dostanou na stůl a že ty, kteří je budou podávat neuvidí jako nepřátele a anarchisty, ale jako partnery, se kterými můžou dosáhnout lepší úrovně života v našem městě.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist