Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Vimperští obyvatelé píšou kvůli zámku ministrovi

 VIMPERK - 4. srpna 2015 - 12:20 - Ve Vimperku vnikla iniciativa bojující za osud zdejšího zámku. Sepsala otevřený dopis ministrovi kultury a svolává na toto téma diskusi.

 Jan Ziny Vávra, Vimperk

    www.dre-kon.cz

   Vážený pane ministře,

   jako obyvatelé Vimperka a přátelé vimperského zámku se na vás formou otevřeného dopisu obracíme s naléhavou prosbou o řešení zhoršující se situace okolo vimperského zámku.

   I.
   Zámek byl před rokem po Vaší domluvě s ministerstvem životního prostředí převeden do gesce Vašeho resortu s tím, že budou na opravu zámku vynaloženy potřebné prostředky. Média byla tehdy plná Vašich předsevzetí. Připomínáme, že to bylo v době, kdy Správa NP Šumava, za minulého vedení, odvolaného současným ministrem životního prostředí, velmi reálně zvažovala, že do vimperského zámku přesune své sídlo, odkud v roce 1996 odešla.

   Správa NP Šumava připravila realistickou cost benefit analýzu a bylo zřejmé, že z provozních prostředků by snadno hradila provoz zámku a tím by zámek ihned ožil. Byla to také jediná možná cesta, jak sanovat provozní náklady takto rozsáhlého objektu, protože žádná komerční činnost provozní náklady zámku v tuto chvíli nepokryje. Když se k oživenému zámku připočetl profesionální marketing a propagace, na kterou má Správa NP Šumava prostředky i lidi, dalo se snadno spočítat, že vzroste návštěvnost a spolu s tím i výrazně vzroste příjem za vstupné, dále použitelný pro rozvoj zámku. Spolu s dotacemi a provozními prostředky, které Správa NP Šumava coby poloprovozní organizace má k dispozici, byl vytvořen jasný a realistický plán, jak zámek nejen oživit, ale také postupnými kroky v horizontu 5 - 7 let opravit, aniž by bylo nutné čerpat téměř miliardovou dotaci, jak se také v předchozích letech nereálně uvažovalo.

   II.

   Jedním z tvůrců koncepce byl také PhDr. Ladislav Čepička, který byl minulým vedením Správy NP Šumava na základě výběrového řízení na zámek přijat. Byl to právě PhDr. Čepička, který prakticky bez prostředků, jenom díky síle své osobnosti a se zapálením pro věc, dokázal po mnoha letech na zámek přivést život. Za jeho působení se na zámku konaly akce, které měly tisícihlavé návštěvnosti. PhDr. Čepička se zároveň během pouhých 3 let velmi výrazně zařadil mezi tvůrce kulturního života ve Vimperku a stal se ve městě, kde před tím nikdy nepůsobil, velice uznávaným odborníkem a všude vítaným přítelem. PhDr. Čepička byl spolu se zámkem a muzeem převeden do vašeho resortu.

   Na zámek byl přijat nový kastelán Bc. Vojtěch Brož a jako správce zámku se stal i vedoucím muzea a vedoucím PhDr. Čepičky. Ten s odborníkem, PhDr. Čepičkou, oplývajícím mnohaletými zkušenostmi z četných projektů, s člověkem vidícím potenciál Státního zámku Vimperk, neobnovil pracovní smlouvu, jež byla jen na dobu určitou. Obáváme se, že s odchodem PhDr. Čepičky a s vedením kastelána Bc. Brože nastává pro vimperský zámek a muzeum doslova doba temna.

   Město a jeho obyvatelé měli mnoho očekávání i na základě vašich osobních a mediálně proklamovaných slibů. Bohužel musíme, pane ministře, konstatovat, že věci nejsou zdaleka tak optimistické, jak jste je prezentoval. Vámi (organizací spadající do Vašeho resortu) najatý kastelán Brož nikdy nepředložil žádnou koncepci. Svými konkrétními kroky, zejména postoji a způsobem komunikace s obyvateli Vimperka a kulturně činnými spolky, na zámku do té doby působícími, učinil pravý opak potřebného. Zámek prakticky uzavírá. Jeho činnost a mnohdy arogantní chování a vystupování je podle našeho názoru v příkrém rozporu s povinnostmi při správě státního majetku.

   III.

   Vážený pane ministře, obsahem našeho sdělení je především vyjádření podpory PhDr. Čepičkovi a velmi naléhavá žádost o jeho navrácení do pracovního poměru na Státní zámek Vimperk v pozici odpovídající jeho znalostem a schopnostem za adekvátních podmínek, jaké měl např. při Správě NP a CHKO Šumava.

   Zároveň je obsahem našeho textu vyjádření silného znepokojení s prací a vystupováním pana Bc. Brože. Dáváme na vaše zvážení, zda by nebylo vhodné přijmout do Vimperka zkušenějšího pracovníka, odborníka a především manažera. Vimperský zámek potřebuje manažera s kreativními vlastnostmi, se schopnostmi jednat s městem a dalšími organizacemi, s krajem a politiky, se schopnostmi získat potřebné dotace, se schopnostmi práce v PR a marketingu za účelem oživení a naplnění vimperského zámku. Zámek potřebuje zároveň člověka, který se sám umí chopit práce a ostatní svým příkladem motivovat.

   Podle našich zkušeností pan Brož je odborníkem na zcela jiné oblasti a s ani jednou z výše jmenovaných vlastností a schopností nedisponuje. Po 20 letech strádání vimperského zámku jsme si jisti praxí ověřenými kroky, že jenom s entuziastickým a veřejně oblíbeným odborníkem, jakým je PhDr. Ladislav Čepička, bude Vaším resortem spravovaný zámek ve Vimperku pro Jihočechy, pro české i zahraniční návštěvníky a konečně i pro obyvatele města vyhledávanou a oživenou ikonou pro prezentaci Vámi spravovaného resortu.

   IV.

   Zároveň se zámkem přešlo na Váš resort i muzeum, které po celá desetiletí bylo tím jediným cenným, co na zámku spolehlivě fungovalo a s působením PhDr. Čepičky mělo rozvíjející se potenciál. S jeho odchodem ztrácí muzeum erudovaného odborníka – muzejníka, člena Senátu Asociace muzeí a galerií ČR, a další osud významných a vzácných památek muzea se může octnout ve velkém nebezpečí kvůli neodborným znalostem o muzejnictví současného vedení Státního zámku Vimperk.

   V.

   Vážený pane ministře, protože situace je vážná, rozhodli jsme se tento dopis koncipovat jako otevřený, aby se jeho obsah dostal k široké veřejnosti a pomohl věc opravdu řešit. Velmi rádi se s Vámi osobně setkáme a konkrétní data i argumenty vám předneseme, případně ukážeme přímo na místě ve vimperském zámku.


   Obsahem dopisu je především obava z dalšího osudu zámku a muzea, protože po roce, kdy zámek převzalo Ministerstvo kultury veřejnost neslyšela a neviděla jedinou koncepci jak bude se zámkem dál nakládáno. Navíc nebyla prodloužena novým kastelánem pracovní smlouva erudovanému odborníkovi Dr. Ladislavu Čepičkovi, který zámek oživil a výrazně ovlivnil kulturní život nejenom na zámku, ale i ve Vimperk.

   Naproti tomu nový, nezkušený kastelán zámek pro veřejnost uzavírá, muzeum v něm nerozvíjí a činí kroky k odcizení zámku obyvatelům Vimperka.

   Protože se jedná o ikonu města Vimperk, je naším cílem pomoci k opravě zámku a jeho oživení. Nečinnost současného vedení zámku je v kontrastu ke slibům, které před rokem dával ministr kultury. I proto volíme cestu otevřeného dopisu, aby se pan ministr a veřejnost dozvěděla co se ve vimperském zámku děje a to s nadějí rozhýbání odpovědných úředníků a posunutí věcí kupředu.

   Dopis není peticí a nebyla ani organizována žádná kampaň na jeho podpis. Přesto byl velice rychle podepsán více než stovkou lidí a panu ministrovi odeslán v pondělí 27. 7. 2015 poštou. Mezi podepsanými je i několik zastupitelů Vimperka, podnikatelů a významných osobností Vimperska.

   Reakcí kastelána Brože je narychlo svolaná veřejná beseda o přípravě revitalizace a dalšího směrování zámku ve Vimperku,  http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=27031, kde bude přítomen ředitel Územní správy NPÚ Petr Pavelec, kastelán Vojtěch Brož a starostka města Jaroslava Martanová. Beseda se uskuteční ve středu 5. 8. 2015 od 18:00 hodin v hodovní síni vimperského zámku. Zváni jsou všichni komu není lhostejný současný ani budoucí stav zámku.

   S pozdravem Jan Vávra

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist