Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Jsou možné nové sjezdovky zlo nebo spása Prachatic?

 PRACHATICE - 17. dubna 2015 - 10:51 - Na zastupitelstvu 31. 3. 2015 jsme se dozvěděli, že současné vedení města chce prověřit a projektovat možná místa nových sjezdovek.

 Robert Zeman, zastupitel Města Prachatic

    www.dre-kon.cz

   Pokud bych byl aktivista, vyjádřím již nyní svůj názor, že uvedené projekty buď nepodporuji, nebo naopak podporuji na základě svých pocitů. Také mohu principiálně odmítnout projekt sjezdovek nebo naopak jej bez argumentů v hlasování podpořím.

   Chci si však, nejen v tomto případě, dát práci a zájem, abych co nejobjektivněji a v souvislostech posuzoval tyto i jiné projekty a záležitosti dotýkající se široké veřejnosti.

   Nejenom já společně s panem zastupitelem Machartem jsme se shodli na tom, aby dříve než začnou výdaje na různé studie (kolik jich v minulosti za sta tisíce přišlo nakonec vniveč) atd., došlo ke kontaktu dotčených orgánů státní správy, aby se předběžně vyjádřily k záměru, jelikož jejich postoj bude limitní pro to, aby projekty mohly být dále rozpracovávány nebo ne.

   Stačí v podstatě mapka s rozsahem dotčeného území a představa, jaké je zhruba limitní využití - zátěž území. Zda půjde o tisíce návštěvníků denně, desetitisíce, zda o celoroční využívání dotčeného území atd. Tak, jak jsme činili i v jiných případech, kdy šlo o hledání možnosti nového využití území.

   Na základě těchto informací potom pracovat s parametry, které budou z hlediska orgánů státní správy nepodkročitelné, resp. za kterých případně projekt nezamítnou a bude moci být teoreticky vtělen, v případě odsouhlasení zastupitelstvem města, do platného územního plánu.

   A souběžně s těmito aktivitami vést otevřenou diskusi s veřejností, odbornou veřejností; zkrátka s aktivními lidmi, kteří mají na projekt vlastní názor - ať již pozitivní nebo negativní.

   Tak jsme formulovali i návrh usnesení, které však nebylo zastupitelstvem přijato...

   Proč takto postupovat? Protože jde o tak závažné projekty, které si zaslouží systematický a opatrný přístup, veřejnou debatu zakončenou případně místním referendem. Jenom tak totiž může dojít k stabilnímu výsledku procesu rozhodování, který bude spíše časově delší než krátký, který možná nebude zakončen koncensem, ale bude mít za sebou všechny standardní kroky obvyklé v kvalitně fungující demokratické společnosti.

   Zatím to na mě působí, že jde hlavně o to rychle dosáhnout cíle bez ohledu na to, co pozitivního i negativního může přinést občanům Prachatic a jakým způsobem je - bude dosažen.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist