Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Bez úsporných opatření by cena tepla byla vyšší

 PRACHATICE - 20. března 2015 - 8:42 - Vážený pane Hagaro, v názoru zveřejněném zde na PRACHATICKOnews.cz jste se ptal, kdo z minulé rady se přihlásí k odpovědnosti za to, že cena tepla neklesla, jak bylo plánováno. Necítím na tom žádnou vinu a nemám k tomu myslím objektivní důvod.

 Robert Zeman, zastupitel Prachatic

    www.dre-kon.cz

   Pokud by nedošlo k zefektivnění provozu soustavy, nenainstalovaly se v loňském roce motorové kogenerace, tak by nebyly náklady o cca 12 000 000 Kč bez DPH nižší. To je totiž čistá částka získaná prodejem elektrické energie a snižuje se díky ní cena tepla pro všechny odběratele ze soustavy.

   Proč není konečná cena nižší, jak se předpokládalo? I proto, že rok 2014 byl enormně teplý a odebralo se pouze 94 500 GJ oproti 117 500 GJ v roce 2013. Tedy o skoro 19% méně oproti roku 2013! Kalkulace strategie počítá v rámcovém výpočtu s výrobou - prodejem tepla v úrovni 105 000 GJ!

   Česká koruna oslabila vůči euru - devalvace řízená ČNB, tzn. dovážený zemní plyn je tím pádem dražší a teplo z něj vyráběné také. Pokud ve své úvaze neberete v potaz tyto zásadní vnější vlivy, které jsou mimo možnosti výrobce tepla je ovlivnit - jako dále také cena zemního plynu, potom podle mého názoru nejde o seriozní kritiku, ale o pouhou snahu využít nepříjemné situace pro jiné cíle.

   Konečná průměrová cena dodávky tepla za rok 2014 na patě objektu je 772 Kč. V roce 2013 byla tato cena 767 Kč tzn. došlo k navýšení jednotkové ceny o 5 Kč, tedy pouze o 0,65%.

   Jinými slovy - přínos kogenerací a provedených opatření je nesporný a kdyby jich nebylo, nezůstala by cena za GJ v podstatě stejná, i když se ze soustavy odebralo meziročně o 19% méně tepla!

   Ještě závěrem znovu zopakuji to nedůležitější, proč se opatření dělala a proč je to tak důležité téma. Pokud by se od soustavy Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. odpojili další odběratelé, sníží to objem centrální výroby tepla a tím zdraží teplo zbývajícím odběratelům z CZT.

   Klidně až do bodu, kdy bude cena pro ostatní tak vysoká, že se soustava opravdu rozpadne. Problém je, že nahradit dodávku tepla z jiných zdrojů, včetně technologie tepelných čerpadel, nebude v podmínkách Prachatic vůbec jednoduché a v konečném důsledku i mnohdy reálně možné u všech objektů, neboť jsou různě energeticky náročné a v různých lokalitách.

   Pro většinu stávajících odběratelů z CZT by tak či onak rozpad tepelné soustavy znamenal s velkou pravděpodobností investovat miliony korun do jiných zdrojů, aby vůbec nějaké teplo měli! A to by již z logiky věci byl velmi vážný problém města Prachatice - jak instituce, tak občanů - těch, co jsou napojeni na tepelnou soustavu, ale nepřímo i těch, co zajišťují teplo ve svých domovech a provozech jinou cestou.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist