Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Jde u nás dohromady politika a udržitelný rozvoj?

 PRACHATICE - 9. března 2015 - 10:52 - Nedávno byl v prachatické městské radě předložen k projednání návrh nazvaný Motivační systém pro efektivnější třídění odpadů. Předložen byl sdružením nezávislých kandidátů PRO Prachatice. Rada ho bez udání důvodu nepodpořila.

 Kateřina Wagnerová, předsedkyně spolku Pelyněk

    www.dre-kon.cz

   Motivační systém s čárovými kódy a inteligentní systém nakládání s odpady byl zaveden již v řadě měst – například jde o Nový Bydžov, Nový Bor, Jaroměř, Mikulov a okolí, Letohrad atd. Tato města z celého systému profitují a to nejen finančně, ale i odpovědnějším přístupem občanů k životnímu prostředí, které je obklopuje.

   Podrobně lze projekt, který byl radě města předložen, najít na stránkách PRO Prachatice http://www.proprachatice.cz/news/pilotni-projekt-trideni-odpadu-nebude-navrzena-parkovaci-mista-take-ne-navrhy-koncepcni-kroku-vsak-rada-podporila-/

   Krok rady je z mého pohledu naprosto nepochopitelný. Tím spíše, že na webových stránkách města, je tématu nakládání s odpady věnován celý článek http://prachatice.eu/bioodpad-resime-spolecne. Z celého sdělení vyplývá, že by se v letošním a příštím roce měl přístup města značně zlepšit. Částečně to pravda je - v příštích letech bude město podporovat například komunitní kompostování a ve městě jsou umístěny speciální nádoby pro sběr použitých potravinářských olejů http://prachatice.eu/v-prachaticich-tridime-potravinarske-oleje-i-stary-textil.

   Co je to však platné, když vedení města projevuje absolutní nezájem a nepochopení v otázkách ekologie a trvale udržitelného rozvoje našeho města? Je to snad proto, že si myslí, že tuto problematiku není třeba řešit? Tak naivní přece nemůže být někdo, kdo je představitelem města jako jsou Prachatice.

   Proč radní odmítají léty prověřený systém a slibují, že se naše město vydá podobnou avšak svou cestou? Nepředpokládám, že má město "zbytečné" peníze na testování svého modelu. Spíš se obávám, že se nebude dělat nic víc, než co je nezbytně nutné, tedy než to, co vyplývá ze zákona o odpadech. 

   Přitom spolupráce s městy, kde tyto modely fungují již delší dobu, je snadná. Dle mých informací, by tamní úředníci se svými zkušenostmi mohli být do začátku velkou oporou.

   Jsem přesvědčena, že představitelům našeho města uniká důležitý fakt – a sice to, že na prvním místě v problematice nakládání s odpady je předcházení jejich vzniku. K tomu je třeba především motivace obyvatelstva a všeobecné povědomí o této problematice mezi občany. To v Prachaticích zoufale chybí. Velká část občanů odpad prostě netřídí a nevidí ani důvod aby odpad třídit začali.

   To, že se v Prachaticích neřeší prevence vzniku odpadů, dokládá i mírně populistický krok – osvobození poplatku za odpad pro novorozené občánky města Prachatice. Ze sociálního hlediska je to jistě hezký krok, ovšem z hlediska odpadové politiky krok naprosto kontraproduktivní.

   Za dva roky, kdy kojenec používá jednorázové pleny, se totiž vyprodukuje v průměru 4000 plen, které v nasáklém stavu váží kolem jedné tuny! Viz: http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/odvracena-strana-plenek. Jedná se o odpad dále nezpracovatelný, který končí buď ve spalovnách nebo na skládkách komunálního odpadu. Možná by postoj města byl jiný v případě, kdyby součástí jeho vlastnictví nebyla skládka komunálních odpadů na Libínském Sedle a nepotřebovalo tak odpad pro její využití...

   Negativní přístup města k šetrnému zacházení s životním prostředím mohu dále uvést na několika příkladech, které byly realizovány v nedávné minulosti. Ve městě, kde je nespočet lokalit, které se nabízí k výstavbě sportovního zařízení, musí ustoupit jediný rozlehlejší park přehnanému projektu jen proto, že městu byla přislíbena dotace.

   Po rekonstrukci Kasárenské ulice byla vysazena náhradní výsadba, která ani zdaleka není úměrná vzniklé újmě. http://prachatice.eu/informace-o-kaceni-stromu-v-ulici-kasarenska

   Mimo jiné je vedení města také více než nakloněno zastaralému projektu výstavby dopravní přeložky, kterou město v podstatě nepotřebuje a která má zlikvidovat kulturně a architektonicky cennou památku jako je Kralova vila a velkou část údolí Živného potoka.

   V době, kdy se v drtivé většině větších měst řeší alarmující dopravní situace, Prachatice vítají nárůst kamionové a automobilové dopravy. (Jen pro zajímavost uvádím odkaz na článek, kde jsou popsány negativní důsledky automobilové dopravy na lidské zdraví: http://respekt.ihned.cz/c1-63357640-saze-v-krvi)  A dalo by se pokračovat.

   Závěrem bych touto cestou chtěla oslovit paní Míškovou. Lípu v Pivovarské ulici jsme se pokoušeli s kolegy a s pomocí ČIŽP zachránit, bohužel už se nedalo nic dělat. Je to jen další důkaz barbarství, které se kolem nás děje.

   Osobně jsem přesvědčena, že už bylo dost obdobných situací. Pokud chceme něco změnit, pokusme se to pomocí nástrojů demokracie udělat. Nečekejme, že se představitelé našeho města změní, protože oni se nezmění. Nemají pro to důvod. Tlak musí přijít od nás, obyvatel města a voličů. Nebojme se toho! 

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist