Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Když se radní respektují, snad budou ctít i nájemníky

 PRACHATICE - 17. prosince 2014 - 15:08 - Moc jsem si přála v prosinci dát si pauzu od řešení problematiky bydlení v Prachaticích a dát novému vedení města čas na zabydlení se v nové sestavě. V čase předvánočním je naše psychika zatížena tmou, mlhami a stresem z toho, co ještě nestíháme, aby Vánoce byly svátky klidu, pohody, lásky a setkávání se s blízkými.

 Eva Novotná, Prachatice

    www.dre-kon.cz

   Prvním podnětem, kdy jsem váhala, byl prosincový Radniční list a rezolutní prohlášení starosty Martina Malého v článku "Nové vedení města již probíralo bytovou politiku", kde podal tuto informaci: "Dohodli jsme se, že se nájemné v Prachaticích měnit nebude. Tím by měly skončit veškeré debaty, které se o výši nájemného v městských bytech v Prachaticích vedly". Tak o nás rozhodlo 7 námi zvolených spoluobčanů.

   Pokračovalo to 4. prosince, kdy se na PRACHATICKOnews.cz objevila zpráva "Radní budou řešit překvapivý návrh na snížení nájmů v bytech" s komentářem šéfredaktora Tomáše Přibyla. Nevidím návrh PRO Prachatice na řešení snížení nájemného, který byl také součástí jejich volebního programu, jako návrh nejvhodnější. Jsem ale přesvědčena, že je třeba o problematice finančního zatížení 23 % obyvatel v nájemních bytech v Prachaticích vést diskusi.

   Ze zveřejněných odpovědí tří radních a překladatele návrhu dne 13. prosince mám vskutku divný pocit - nenapadá mně nic vhodnějšího. Oni jsou na tom možná stejně.

   K materiálu Zuzany Švamberové z 15. prosince "Je třeba snížit nájmy nebo jde o populistický výkřik?" podotýkám, že náklady na bydlení nejsou diskriminováni ostatní obyvatelé, ale už 5 let nájemníci. S cenami tepla, vody, elektrické energie a všeho ostatního jsou na tom všichni stejně.
Nájemné máme nejvyšší na okrese Prachatice. Přitom jsme stejně levnou pracovní silou jako jinde na okrese Prachatice. Příspěvky na bydlení dostávají pouze nízkopříjmové skupiny a to je na přežívání. Nejsou luxusem. Je smutné, že je musí dostávat i v bytech města, protože je město získalo bezúplatným převodem od státu a čerpá od státu i dotace na rekonstrukce, ale na stát nakládá mandatorní výdaje na příspěvky a doplatky na bydlení. Mnohým občanům, kteří dříve získali vlastní bydlení, stát také přispěl.

   K materiálu Jiřího Hagary Nájemní bydlení je pro bohaté, řešením je privatizace: V zemích, které jsou vývojem před námi a kterým jsme se v EU měli podle slibů po roce 1989 vyrovnat, je tomu jinak. Nájemné je pro nižší a středně příjmové skupiny. Průměr nájemního bydlení původních 15 zemí EU je 33,1 %, z toho např. Švýcarsko 55,6; Německo 46,8 ; Rakousko 42,6 ; Francie 38,0. Průměr nových členských států 13,5 %, z toho např. ČR 21,3; Polsko 18,7; Španělsko 17,0 ; Slovensko 10,0. A co je hlavní, že státy EU v zemích s vysokým procentem nájemního bydlení mají na rozdíl od ČR takovou bytovou politiku, která neohrožuje životní úroveň nižší a střední třídy a už vůbec ne seniorů, tam ten problém neznají.

   Porovnání nákladů podle tabulek je skutečně pro nájemníky tak výrazně nevýhodné. A zkuste si to vynásobit pěti. Od roku 2010 do 2014.
Není pravda, že prachatičtí zastupitelé tvrdošíjně odmítají privatizaci bytů. Oni si na nás v EU došlápli a levné prodeje bytů posoudili jako nedovolenou podporu státu a porušení rovných příležitostí. ČR hrozila ztráta dotací z EU. Na rozdíl od měst, které byty prodaly, jsme ale mnohem bohatší město, které si mohlo dovolit zateplit všechny domy, provádět velké rekonstrukce a takovou regeneraci památek, za kterou jsme trvale hodnoceni jako nelepší v JČ a občas i v republice. Zastupitelům za to díky, že zachovali majetek, který bude k dispozici i budoucím generacím. Vzhledem k tomu, jak město tento majetek nabylo, by mohl být bytový fond převeden pouze na neziskovou organizaci pod dohledem státu.

   Vysoké nájemné, které platí nájemníci již pátým rokem, také pěkně ztenčilo případné úspory nájemníků a málokdo si dnes troufne vzít úvěr. I s přihlédnutím k cenám kapitalistické práce. To si snad ani pan Hagara nemyslí, že budou nájemníci byty houfně kupovat, když na jejich dnešní ceny většina nemá. Společenství vlastníků nejsou šťastným řešením. Odborníci to nazývají „vynálezem ďábla“. A nájemníci určitě nebudou mít zájem na tom, aby místo města vlastnil dům podnikatel s bydlením. Nejsou s tím dobré zkušenosti.

   Před volbami poradna Sdružení nájemníků zaslala letákovou roznáškou občanům Informační leták pobočky SON ČR s informacemi o hospodaření s byty města Prachatice. V lednu předáme Městu Prachatice dopracovanou analýzu o hospodaření s bytovým fondem za roky 2011-2013. Vedení města bude mít možnost se s materiálem seznámit a připravit si oponenturu. Společně, protože i nájemníků se to týká, bychom měli v pracovní skupině hledat dobré řešení pro obě strany – město i nájemníky. V souladu s novým Občanským zákoníkem.

   Věřím, že tak, jak si radní mezi sebou naslouchají, respektují se a ctí i jiné názory (Radniční list, Starostův sloupek), budou stejně přistupovat k jednání se zástupci nájemníků.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist