Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Přestěhování střelnice je nejméně špatné řešení

 PRACHATICE - 18. dubna 2014 - 14:09 - Vážený pane Rypáčku,
dovolte mi několik připomínek k Vašemu názoru. Je pravda, že jsme opustili lokalitu Libínské Sedlo pro odpor občanů zde žijících ve fázi ověřování místa a našli lokalitu u Feferských rybníčků, která byla na základě všech informací (včetně nesouhlasu občanů z Libínského Sedla) postoupena k rozhodnutí zastupitelstvu města, které o ni již 24. 9. 2012 rozhodlo jako o vhodné.

 Robert Zeman, místostarosta Prachatic

Reklama u nás se vyplatí. Více...    www.dre-kon.cz

   Lokalitu jsme ještě před jednáním zastupitelstva medializovali, jak se dalo – noviny, internet, kabelová televize a nebyly vzneseny žádné připomínky od veřejnosti. Proto jsme ji logicky považovali za vhodnou a nemohu souhlasit, že bychom nedostatečně komunikovali. Tvrzení je doložitelné fakty. Napíši názor o sobě: Pokud nebudu číst noviny, dívat se na kabelovou televizi, číst internet, číst veřejné zápisy z jednání orgánů města, nebudu se zajímat o veřejné dění okolo mne, tak logicky nemohu mít informace, ale potom se budu moci zlobit jen na sebe a ne na toho, kdo mi aktivně informace prostřednictvím běžných komunikačních kanálů sám nabízí.

   V připraveném návrhu nového územního plánu je zaneseno místo pro přesun střelnice u Feferských rybníčků a opět byl 16. 9. 2013 návrh schválen usnesením zastupitelstva města. Toto umístění, které je naproti obůrce, se ukázalo v lednu jako nepřijatelné pro Ministerstvo kultury ČR, byť jejich stanovisko, které dávalo o pár měsíců dříve k návrhu územního plánu, bylo pozitivní – nemělo žádné připomínky k návrhu. Proto se v rámci tohoto místa legitimně posuzuje možné umístění o cca 200 m severněji. To je další fakt.

   Pokud se střelnice nevystěhuje v souvislosti s platností nového územního plánu či dobrovolně neukončí činnost, nebudou se na velké části města s vysokou pravděpodobností moci stavět stavby pro bydlení nebo začnou právní spory, které nejenže mohou být dlouhé a nevíme jak dopadnou, ale hlavně celá situace založí mnoho zbytečných negativních mezilidských vztahů. To je také fakt, se kterým musíme pracovat a o kterém jsme již také v minulosti informovali.

   Přesto samozřejmě na základě současných názorů veřejnosti přemýšlím - přemýšlíme o nějakých alternativách, které by byly nejen méně špatné, ale i v současné době realizovatelné než lokalita u Feferských rybníčků, ale zatím je vzhledem k času – v podstatě konečné fázi procesu přípravy nového územního plánu, nenacházíme.

   Vážený pane Rypáčku, neplním úkol za každou cenu, jak ironicky píšete, ale postupuji – nejen já v souladu s usneseními zastupitelstva města. A město jako takové musí bohužel problematiku přesunu střelnice vidět jako celek na rozdíl od např. dotčených orgánů státní správy, které neřeší celkový problém, ale jen své dílčí zájmy. Zastupitelé tedy musí zvažovat všechny jednotlivé zájmy (ať již zákonné nebo ty, které jsou v rovině přání), které jsou mnohdy v protikladu a vtělit je do celku, do veřejného zájmu.

   Za nový územní plán, jehož součástí je i nutnost řešení hluku ze stávající střelnice, je v konečném důsledku odpovědné zastupitelstvo města – volení zastupitelé, kdy někteří z nich vykonávají výkonnou funkci. Protože ji momentálně vykonávám, logicky se snažím postupovat tak, aby se problematika vyřešila vůči všem oprávněným zájemcům a zákonným požadavkům, ne jen části z nich. A jak jsem psal, rozhodně nikde nepůjde o ideální místo pro přemístění střelnice. A rozhodně ani místo u Feferských rybníčků není ideální.

   Nemyslím si, že je v rozporu umístění střelnice s ideou lepšího využití tankovky, jak citujete volební program PRO Prachatice pro komunální volby 2014-2018. Z minimálně dvou důvodů. Prvním je fakt, že střelnice u tankovky léta již postavená je – neodhlučněná, střílí se směrem k tankovce a v místech, kde je nejvyšší koncentrace chodců a běžců. Pokud tedy zde jsou v době střeleb, což není každý den. Druhý důvod – myslím, že lze využít prostor okolo tankovky pro více zájmových činností – inline bruslení, chůzi, cvičení na prvcích atd. Např. inline asfaltový povrch nemusí být po celé délce panelové cesty – i proto, že je cesta hospodářsky využívaná městskými lesy. Konkrétní řešení lepšího využití tankovky, pokud se na něm zastupitelstvo shodne, vyplyne z projektu, studie… S využitím tankovky je to podobné jako v životě, který je o kompromisu, o respektování práv i zájmů jiných. Při dobré vůli a vnímání přání a oprávněných potřeb dalších občanů jde mnohé.

   Vážený pane Rypáčku, snad nejvíce mi mrzí vzhledem k Vašemu postavení pasáž o zvířátkách, která nemluví a nevolí. Možná jsem jeho skrytý význam pochopil špatně, ale osobně si možnosti vykonávat veřejnou funkci pro všechny obyvatele našeho města vážím, a proto ji nebudu snižovat tím, že budu řešit problematiku s ohledem na možné dopady blízkých komunálních voleb. Potom totiž nadřadím svůj osobní zájem nad veřejný. A to je v této pozici myslím minimálně neprofesionální.

   Vyřešení problému hluku střelnice v souvislosti s pořízením a následnou platností nového územního plánu je veřejným zájmem, který se dotýká bohužel i věcně mnoha občanů skoro celého města. Tedy nejen střelců, nejen občanů, kteří rekreačně využívají tankovku, nejen Prachatičanů žijících nyní u střelnice nebo těch, kteří ji po případném přesunu k Fefrovským rybníčkům budou mít blíže svým obydlím.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PrachatickoNews nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PrachatickoNews

 

TOPlist

Více...

Více...

Více...