Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Cyklistická sjezdovka z Libína je zajímavý nápad

 PRACHATICE - 28. března 2014 - 9:37 - Vážený pane Paraji, dovolte mi několik vět k Vašemu názoru na připravovanou sjezdovou trať z Libína. S nápadem (považuji jej za zajímavý nejen pro Prachatice, ale celý region) mě seznámil J. Markytán, kterého oslovil M. Hanuš, jak bylo napsáno v článku T. Přibyla.

 Robert Zeman, místostarosta Prachatic 

Reklama u nás se vyplatí. Více...    www.dre-kon.cz

   Od začátku jsme začali prověřovat nápad systematicky, tzn. s ohledem na všechny možné zájmové skupiny, s ohledem na přírodu. Proto jsem neprodleně svolal zmíněnou koordinační schůzku za účasti prachatických turistů, zástupce městských lesů, kde jsme si řekli, jak by měla trať vypadat, jak by mělo dojít k úpravě turistické trasy atd. Podklady připravil M. Piloušek a to na základě několikeré návštěvy terénu a řešení podobných věcí odborníky.

   Výsledkem byla shoda, že nejde o projekt, který by způsobil újmu stávající možnosti turistického využití hřebenovky, naopak, částečným přeložením pěší trasy dojde k jejímu zatraktivnění novými výhledy na okolní přírodu či vybudováním dalších odpočinkových míst, které využijí pěší i cyklisté... To vše na základě oddělení pohybu pěších i kolařů z důvodu bezpečnosti, na podkladu zachování maximálně šetrného přístupu k lesu i přírodě, protože část trasy je v systému Natura 2000. I toto jsme předběžně souhlasně projednali s dotčeným orgánem přírody, kterým je odbor ochrany přírody Jihočeského krajského úřadu.

   Nyní bude následovat výběrové řízení na projektovou přípravu, kterou provede odborná firma, která má s podobnými stavbami zkušenosti a následně dojde k procesu oficiálního schválení - územním rozhodnutím nebo jiným relevantním právním aktem, který bude mít formu správního řízení, ve kterém mají oprávněné subjekty možnost vznášet připomínky.

   Náklady na vybudování prvků trati jsou v této fázi odhadované na spíše desítky tisíc korun než mnoho statisíců a to především na prvky přejezdů, odklonění trasy pěších v místě souběhu sjezdu a chodců, posezení atd.

   Myslím, že postupujeme tak, aby nedošlo k omezení stávající nabídky, naopak k rozšíření a zvýšení atraktivity Prachatic a okolí pro turisty. V tomto případě pro nadšence sjezdů.

   Snad jen závěrem - takto jsem informoval i pana Mgr. Karla Markvarta, předsedu Jč KKZ KČT, od kterého jsem v neděli 23.3. obdržel emailový dotaz na celou akci. Dohodli jsme se, že v komunikaci budeme pokračovat a že nic není tajné, naopak. Oceňuji jeho přístup, který není v mnoha případech dnes běžný. Pokud budou splněny bezpečnostní prvky a přeložení tras nebude nadbytečné a na úkor stávající atraktivity pro pěší turisty, tak naopak myslím věc podporuje jako zajímavý doplněk pro chodce, kteří v mnoha místech sjezd uvidí na vlastní oči.

   Závěrem Vám děkuji za otevřený názor, rádi přivítáme Vaše případné věcné připomínky - nápady k projektu, které prosím směřujte panu Pilouškovi, který má nyní po rozhodnutí rady města projekt výkonně na starost. To samozřejmě nijak nevylučuje případný osobní kontakt se mnou, rád s Vámi vše ústně proberu.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PrachatickoNews nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PrachatickoNews

 

TOPlist

Více...

Více...

Více...