Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR - REAKCE: Řešení situace v Duhové a Slunečné se blíží

 PRACHATICE - 5. února 2014 - 14:04 - Názor je reakcí na příspěvek zveřejněný zde. Vážený pane Lorenci, ahoj Míro, dovol, abych na Tvůj názor reagoval odpovědí. Město Prachatice výkupem pozemků pod komunikacemi Slunečná a Duhová a části Na Sadech řešilo vlastnictví pozemku, nikoliv stavby – tedy komunikace, kanalizace a vodovodních řadů.

 Robert Zeman, místostarosta Prachatic

Reklama u nás se vyplatí. Více...    www.dre-kon.cz

   Peníze na výkup pozemků od Ing. Vilímka dostalo město Prachatice darem od vlastníků přilehlých rodinných domů proto, že bylo nejlepším řešením nezakoupit tyto pozemky z obecních peněz, protože jsou součástí soukromého ZTV (základní technické vybavenosti) z 90. let. Jinými slovy jste si bohužel všichni "koupili" pozemky pod komunikacemi znovu a "předali" městu.

   Stavba ZTV Slunečná a Duhová není dosud ve vlastnictví města, protože nedošlo k bezplatnému převodu (který vůbec není právně jednoduchý) staveb - komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizací v těchto ulicích od vás - obyvatel, kteří zde zakoupili v minulosti od soukromého investora stavební parcely, městu. Dlužno dodat, že díky jedinému nesouhlasu z řad spoluvlastníků.

   Cca v dubnu 2013 jsme opětovně zahájili jednání s firmou Tribase, s.r.o., která vlastní trojúhelníček 1578/1 v účelové komunikaci Na Sadech, o směně s pozemky města, abychom získali tento trojúhelníček do vlastnictví města a to proto, že firma Tribase, s.r.o. v minulosti nesouhlasila s výstavbou nové křižovatky na tomto jejich pozemku. Nová kapacitní křižovatka je bezpodmínečně nutná pro zlepšení bezpečnosti i plynulosti dopravy do této části města.

   Nedošlo k dohodě, proto město požádalo silniční správní úřad, myslím začátkem května 2013, o převod části komunikace Na Sadech, kde se trojúhelníček nachází do místních komunikací, aby po narovnání reality s právním statutem místní komunikace mohlo snáze dojít k tomu, o čem píšeš - co nejrychlejší přípravě vybudování komunikací s chodníky namísto stávající naprosto nevyhovující situace.

   Firma Tribase, s.r.o. se ve správním řízení odvolala a na posledním ústním jednání v prosinci 2013 z diskuse vyplynula vůle od účastníků řízení (Města Prachatice a Tribase, s.r.o.) se majetkově dohodnout. Proto předkládám na jednání rady města dne 10.2.2014 společně s jednatelem Tribase, s.r.o. Ing. Vojtěchem Skřivanem materiál, který představuje jednotlivé kroky, které by měly co nejrychleji vést k majetkovému dořešení v této lokalitě.

   Jakmile bude zmiňovaný trojúhelníček v majetku města, nemělo by nic bránit projektování, resp. vydání územních rozhodnutí – stavebních povolení na rekonstrukci páteřní komunikace v části kasáren a následnému postavení zmiňované křižovatky na trojúhelníčku a vybudování chodníku a odpovídající úpravě zbytku komunikace až ke Kůtům - k napojení ulice Javorová a pozemkům, kde město chce budovat ZTV, na které proběhla architektonická soutěž o návrh uspořádání zástavby.

   Míro, velmi rád nejen Tebe detailně seznámím se všemi kroky a úsilím, které jsem problematice během celého volebního období nejen já věnoval (významně mi také pomáhal - spolupracoval na řešení pan zastupitel Ing. Jan Toncar) a které jsme schopni doložit fakty – zápisy, emaily atd. Jsou to bez nadsázky myslím desítky, ne-li stovky hodin jednání a výsledek vypadá navenek velmi hubeně.

   Ale nikdy jsme nebyli tak blízko systémovému řešení jako nyní. Věřím, že dohodu společně s firmou Tribase, s.r.o. i Jihočeským krajem, který zde také jako účastník dohody figuruje, ještě v tomto volebním období dopracujeme do úrovně uzavření smluv. Za sebe mohu říci, že proto udělám vše potřebné, abychom to stihli.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2014, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PrachatickoNews nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PrachatickoNews

 

TOPlist

Více...

Více...

Více...