Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  Počasí  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR - Reakce na názor o výstavbě odpadového dvoru

 PRACHATICE - 29. října 2013 - 14:26 - Příspěvek je reakcí na názor zveřejněný zde. Protože od začátku tohoto volebního období pracovně zastřešuji konkrétní kroky vedoucí k výstavbě nového odpadového dvoru a kompostárny, dovolím si několik faktů k procesu.

 Robert Zeman, místostarosta Prachatic 

Reklama u nás se vyplatí. Více...    www.dre-kon.cz

   Na začátku roku 2011, byla ustanovena pracovní skupina, která celou dobu připravuje realizaci tohoto díla ve složení R. Zeman, I. Jeřábková, M. Peřinková, R. Eichner, J. Srch a J. Starý, která na jednání dne 12. 5. 2011 stanovila priority pro možné recyklační centrum. Koordinátorem pracovní skupiny a projektu byl ustanoven J. Starý, odborný referent odpadového hospodářství odboru životního prostředí MěÚ Prachatice

   Od té doby proběhly více jak dva roky - co se událo v tomto období?

   Byla zpracována nová analýza potřeb v této oblasti pro město Prachatice a okolní spádové obce; na základě této analýzy se vybral v otevřeném výběrovém řízení zpracovatel projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, které nabylo právní moci až po schválení změny územního plánu v dubnu 2012.

   V tomto časovém období také souběžně rada města vybrala z několika nabídek na administraci podání žádosti od dotaci na státní fond životního prostředí formou přímého zadání zakázky firmu, která vše zpracovala. Výsledky tohoto procesu včetně ceny za službu jsou veřejně přístupné na webu města Prachatice.

   V lednu roku 2013 vzešel z otevřeného výběrového řízení dodavatel vyšších stupňů projektové dokumentace, které jsou nezbytné pro vysoutěžení dodavatele staveb a zdárnou realizaci díla.

   Oficiální příslib dotace na výstavbu odpadového dvora a kompostárny město Prachatice v dubnu tohoto roku.

   Nyní jsou v podstatě po několika kolech technických porad a hodnocení projektových prací plány hotové a bude následovat otevřené výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na objekt odpadového dvora a kompostárny, které zajistí přímo vybraný administrátor - opět je informace o přímém zadání veřejně přístupná včetně zdůvodnění na webu města Prachatice. Stavba samotná by měla být realizovaná v roce 2014 a od začátku roku 2015 by měla sloužit potřebám občanů města Prachatice i blízkého okolí.

   Dovolil jsme si krátké shrnutí, myslím, že jsme nezaháleli, ale naopak krok za krokem postupovali tak, aby nevznikly zbytečné časové prodlevy. Je na místě poděkovat všem zastupitelům a radním, kteří projekt svými hlasy podporují a kolegům a kolegyním v čele s J. Starým za týmovou práci a profesionální a systematický přístup k jednotlivým fázím přípravy tohoto relativné velkého a ne úplně jednoduchého projektu.

   Bližší info - faktická data naleznete brzy na oficiálním webu města Prachatice, kde je představí koordinátor projektu Josef Starý.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2013, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PrachatickoNews nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PrachatickoNews

 

TOPlist

Více...

Více...

Více...