Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 FOTO: Osmdesátku oslavili dobrovolní hasiči ve Výškovicích

 VÝŠKOVICE - 16. října 2016 - 11:32 - Sbor dobrovolných hasičů Výškovice oslavil v sobotu 8. října osmdesáté výročí od svého založení. Založen byl na schůzi občanů konané dne 19. července 1936. Výškovičtí hasiči připravili na oslavu výročí bohatý program.

 Text: Petr Krejsa, foto: Martin Mondl

www.dre-kon.cz   

   Zahájení proběhlo u hasičské zbrojnice, kde sbor obdržel nádherný dar v podobě zcela nového hasičského praporu. Ten sboru předali Jaroslava Martanová a Bohumil Petrášek, kteří jej nechali zhotovit na vlastní náklady. Po požehnání praporu P. Janem Janouškem následoval průvod obcí a společné posezení v místní restauraci, spojené s předáním vyznamenání. Zde program pokračoval za doprovodu skupiny Dynamics band volnou zábavou.   Z kroniky sboru můžeme číst: „První zmínka myšlenky hasičské a snahy založit ve Výškovicích hasičský sbor spadá už do roku 1912. Na veřejné schůzi dne 1. září ustavil se sbor dobrovolných hasičů. Přihlásilo se 12 členů činných a 13 přispívajících. Bylo pořízeno razítko, obec požádána o zakoupení stříkačky a hasičského náčiní. Obecní výbor se však na věci neusnesl, a tak se sbor pravděpodobně v roce 1913 rozpadl.“   K rozhodujícímu kroku k založení sboru došlo po mnoha požárech a způsobených škodách až v roce 1936. V kronice sboru je psáno: „Dne 4. července usneslo se obecní zastupitelstvo, že podpoří založení sboru. Došlo v této době k rozmachu drobné průmyslové výroby a bylo tedy zapotřebí uchránit obytné a hospodářské budovy před ohněm.“ To byl hlavní důvod k založení sboru.   Na schůzi občanů konané dne 19. července 1936 a po schválení obecních radních byl založen nový Sbor dobrovolných hasičů ve Výškovicích. Přihlásilo se 26 členů činných a 10 přispívajících. Na ustavující schůzi ve Vnarovech byl přítomen zástupce „Vimperské Župy hasičské č. 110“ pan Josef Bambas. Pojednal o úkolech hasičstva a podal potřebné informace. Byl také zvolen přípravný výbor.   Historicky prvním starostou sboru byl zvolen pan Jan Tvrdek, velitelem Josef Martan, jednatelem Josef Nuska a vzdělavatelem Josef Klouda. Dne 28. února 1937 byl schválen rozpočet na hasiče. Byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Mára a syn ze Slatiňan. Dále bylo zakoupeno 29 pracovních obleků v celkové hodnotě 22 000 Kčs. Rozhodnuto bylo také o stavbě hasičské zbrojnice a požárních nádrží ve Výškovicích a Vnarovech.   Nejen podstatu hasičstva, což znamená pomoc při hašení požárů a stálou připravenost jak členů, tak také techniky k pomoci bližnímu, mají v krvi výškovičtí hasiči, ale na jejich bedrech je dodnes celé kulturní a společenské dění v osadě. Výškovice, Vnarovy, Sudslavice i část osady zvané Paříž, to je rajon výškovických hasičů.   Oslavy 80. výročí sboru se zúčastnili představitelé města Vimperk v čele se starostkou Jaroslavou Martanovou a radním Bohumilem Petráškem. Mezi pozvané hosty patřili i hasiči z okolních sborů, a to SDH Vimperk, SDH sídliště Míru Vimperk, SDH Bohumilice, SDH Čkyně a SDH Hrabice. Přítomen byl také plk. Ing. Milan Raba, ředitel ÚO HZS Prachatice.   SDH Výškovice touto cestou děkuje Městu Vimperk za poskytnutí finanční podpory, Ing. Jaroslavě Martanové a Ing. Bohumilu Petráškovi za cenný dar v podobě nového praporu. Poděkování patří také všem členům sboru a obyvatelům Výškovic, za podporu a pomoc nejen při přípravách této oslavy.

 
 

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist

Více...