Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Městská rada ve Volarech prověřuje nájmy a pachty zahrádek

VOLARY - 4/9 2020 - 10:08 - Postupně a po etapách bude ve Volarech probíhat interní šetření zaměřené na kontrolu užívání zahrádek v souladu s nájemní či pachtovní smlouvou.

      

   Text a ilustrační foto: ZDENĚK PŘIBYL  

  

Zahrádek, které si občané od města pronajímají na smlouvu o nájmu nebo nověji pachtu, je ve Volarech více než stovka. "Jde o naprosto rutinní kontrolu skutečného stavu. V žádném případě se nepřipravuje rušení zahrádek, nebo něco podobného. Faktem je, že během takových kontrol se vždy přijde na určité nesrovnalosti, které musí být napraveny," řekl nám starosta Volar Vít Pavlík.

Na otázku, co bylo podnětem k zahájení této kontroly, odpověděl: "Přímý podnět k revizi nájmů a pachtů jsme na radnici nezaznamenali. Ale začalo přibývat žádostí o pronájem zahrádek a při té příležitosti bylo poukazováno například na to, že zahrádku užívá bez vědomí města někdo jiný. Vzhledem k tomu, že taková revize nebyla provedena více než deset let, považujeme za logické se touto problematikou zabývat." 

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena