Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Zapojení veřejnosti do rozpočtu Prachatic zatím pokulhává

PRACHATICE – 18/5 2020 - 10:24 – Veřejnost v Prachaticích dostala poprvé možnost zapojit se do participativního rozpočtu města. Zatím k tomu ale moc nedochází.

      

   Text: KATEŘINA PŘIBYLOVÁ

  

   V participativním rozpočtu vyčleňují zastupitelé sumu peněz, o které pak rozhoduje jen veřejnost. Ta nejprve navrhne své vlastní projekty a pak o nich hlasuje. Jde o nástroj, který má v Čechách stále větší oblibu, který podporuje zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných a umožňuje jí férovým a transparentním způsobem řešit věci, na které radnice nemá třeba čas, nebo nejsou její prioritou. S návrhy může prachatická veřejnost přicházet na stránce https://participace.mobilnirozhlas.cz/prachatice/ do konce května.

   V Prachaticích se podařilo participativní rozpočet prosadit v zastupitelstvu Barboře Koritenské z Živých Prachatic. Město nakonec uvolnilo pro veřejnost jen sto tisíc korun. Ve Vimperku, který je zhruba o třetinu menší, to je půl milionu korun a cena jednoho projektu může být až 200 tisíc korun.

   Způsob, který radnice k přípravě participativního rozpočtu zvolila, se ale jeho navrhovatelce nelíbí. A to hlavně proto, že veřejnost o něm podle ní moc neví. „Město si nedalo práci s vytvořením webových stránek, použilo pouze šablonu z aplikace, která na první pohled nijak nezaujme. Obyvatelé města nejsou ani dostatečně informování o možnosti podávat své návrhy - očekávali jsme, že se například alespoň vytisknou letáčky do schránek, dají plakáty na plakátovací plochy a participativní rozpočet se bude dostatečně propagovat na oficiálním městském facebooku - jak ale víme, město absolutně sociální sítě pro propagaci nevyužívá,“ uvedla Barbora Koritenská pro PRACHATICKOnews.cz.

   Podle vedoucího odboru komunálních služeb a dopravy Luboše Kvasničky, ale město propagaci zajistilo. „Medializace byla zajištěna v tištěných místních i elektronických médiích,“ uvedl bez bližších podrobností. Zatím se ale zdá, že buď byla propagace slabá, nebo je zájem veřejnosti slabý. Na začátku května radnice evidovala jen jeden návrh projektu od veřejnosti. Návrhy je přitom možné podávat od začátku března. Pro srovnání ve Vimperku se jich v nultém ročníku sešlo hned devět.

   Vedení města přitom Barboru Koritenskou k přípravě participativního rozpočtu nepřibralo, i když jde o její návrh a navrhovala i kde hledat příklady dobrých zkušeností. Proč radnice navrhovatelku k přípravě nepřibrala, město naší redakci nevysvětlilo, pouze sdělilo, že návrh byl realizován podle usnesení zastupitelstva.

   Jako nejvážnější problém se ale zdá, že není jasně stanoveno, že bude participativní rozpočet projednán s veřejnosti. Podle Barbory Koritenské v něm chybí představení projektů obyvatelům města, jejich obhájení a následná diskuze. „Při diskuzích se totiž mohou navrhovaná témata ladit, doplňovat nebo upravovat podle potřeb obyvatel. Komunikace vedení města a úředníků s obyvateli je ale v našem případě úplně vypuštěná - vidím to jako další důkaz toho, že vedení města nechce s obyvateli komunikovat a naslouchat jim,“ řekla.

   Radnice připustila, že představení projektů v participativním rozpočtu a jejich doladění chybí, ale prý to neznamená, že je veřejnost neuvidí. „To, že tato část v pravidlech není pevně zakotvena, neznamená, že nebudou projekty veřejnosti zveřejněny. Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem může být i mobiliář ve formě lavičky či odpadkového koše, budou návrhy projektů představeny radě města a poté bude s ohledem na jejich charakter možné posouzení veřejností,“ řekl Luboš Kvasnička.

   Starosta Martin Malý v minulosti několikrát na jednání zastupitelstva mluvil o tom, že vedení města preferuje, když lidé nechodí se svými problémy na zastupitelstvo, ale přímo na radnici za ním a místostarosty. Veřejnost pak ale vůbec netuší, kdo si co s vedením města domluví a správa věcí veřejných se tak dostává mimo demokratickou kontrolu veřejnosti.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena