Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Rozhovor: Nové prachatické úřední desky jsou krokem vpřed

PRACHATICE - 28. března 2020 - 18:10 – Už několik měsíců mají prachatice nové úřední desky na radnici. A z pohledu obyvatel jsou lepší než staré papírové.

      

   Text a foto: KATEŘINA PŘIBYLOVÁ a LUKÁŠ KARBULKA

  

   Na otázky o fungování a pořízení nových desek nám odpovídal vedoucí kanceláře starosty prachatické radnice Milan Batysta. Proč městský úřad nové elektronické úřední desky nakoupil?
Město Prachatice zakoupilo elektronické úřední desky z důvodu zlepšení informovanosti občanů, zejména s ohledem na již nevyhovující fyzické vývěsní skřínky, které kapacitně neumožňovaly zveřejnění kompletních dokumentů. Často tak byly zveřejněny dokumenty bez příloh a s odkazem na webové stránky města, kde si občané mohli zobrazit kompletní znění. Dále město Prachatice reagovalo na současné trendy z hlediska přístupnosti informací pro handicapované občany a seniory, kteří si mohou rychle a pohodlně zvětšit text pro lepší čitelnost či ovládat dotykovou obrazovku přímo z invalidního vozíku. Plánujeme však využít elektronické úřední desky též jako informační kiosky, které umožní získat potřebné informace občanům a návštěvníkům města - ubytování, stravování, aktivity ve městě, kulturní či sportovní akce a tak dále.

Kolik stál jejich nákup a instalace?
Náklady na pořízení dvou kusů elektronických úředních desek činily 490.195 korun včetně DPH, přičemž dotace z Jihočeského kraje činila 245.097 korun. Náklady na související práce s elektroinstalací činily 7.345 korun včetně DPH.

Kolik bude zhruba stát jejich provoz ročně?
S provozem nejsou prozatím spojeny žádné mandatorní výdaje, pouze případné jednorázové servisní zásahy. Náklady na spotřebu elektřiny jsou odhadovány zhruba na 8.100 korun za rok.

Co vše desky umožňují – jaké mají funkce?
Jak bylo výše uvedeno, elektronické úřední desky jsou primárně určeny pro zobrazení dokumentů na úřední desce v elektronické podobě. Dále zobrazují webové stránky a volnočasový portál města Prachatice, který je určen zejména turistům, ale též občanům. Na volnočasovém portálu naleznou občané informace o možnostech stravování, ubytování, volnočasových aktivitách a kulturních či sportovních akcích.

V čem jejich použití lepší než u starých s papíry?
Elektronické úřední desky umožní zobrazit kompletní dokumenty z úřední desky, a to včetně příloh, které se na fyzickou úřední desku, z hlediska prostorové kapacity, nevešly. Elektronické úřední desky jsou zpracovány tak, aby umožnily komfortní čtení textu pro zrakově postižené občany, seniory, nebo občany na invalidním vozíku, kteří si mohou jednoduše zobrazit informace včetně ovládacích prvků v dolní části panelu. Občané s oční vadou (například dalekozrakost), si mohou přečíst libovolný text i bez brýlí, neboť si jej mohou zvětšit na požadovanou velikost.

Můžete odhadnout roční úsporu na tištění papírů na staré desky?
Roční úsporu lze odhadnout obtížně, neboť je třeba počítat s několika faktory, nejen s náklady na tisk, které v tomto případě tvoří cca desetinu z celkových odhadnutých nákladů, ale též s časem pracovníků, kteří každý den tiskli a zveřejňovali dokumenty v listinné podobě ve vývěsních skřínkách a zároveň je kontrolovali, zda uplynula jejich lhůta pro vyvěšení. V roce 2019 bylo na úřední desce zveřejněno cca 524 dokumentů, přičemž hrubým odhadem činily náklady na zveřejnění dokumentů v listinné podobě cca 13.850 korun (započtený čas příslušných pracovníků + náklady na tisk dokumentů). V případě, že bude v letošním roce 2020 zveřejněno stejné množství dokumentů, ušetří město Prachatice, po odečtení předpokládaných nákladů na elektřinu (8.100,- Kč/rok), cca 5.750 korun. Zda bude uvažovaná úspora finančních nákladů reálná, ukáže až čas.

Jaké s nimi zatím máte zkušenosti?
Prozatím máme s elektronickými úředními deskami dobré zkušenosti. Většinou máme od občanů pozitivní reakce. Samozřejmě občas slýcháme též negativní reakce, například že digitální panely v noci moc svítí, nebo ochranné vrchní sklo je špinavé, přestože je pravidelně čištěno a podobně. Ale tak to v životě chodí.

Máte data o tom, co na nich veřejnost hledá?
Dle statistik za měsíc leden, si občané nejvíce zobrazili kalendář akcí, dále hledali informace na webových stránkách města a s tím související dokumenty na úřední desce.

Je člověk při jejich použití nějak monitorován?
Uživatel (občan) elektronické úřední desky není žádným způsobem monitorován a vše je zcela anonymní. Logické však je, že kolemjdoucí mohou vidět, na co se v danou chvíli uživatel dívá a jaké stránky si prohlíží.

Plánujete nákup dalších takových desek i na nějaké další lokality?
Ano. Pokud budeme úspěšní se žádostí o dotaci, plánujeme nákup další elektronické úřední disky, která bude s největší pravděpodobností instalována v ulici Zahradní.

Jak jsou chráněny nové desky před vandaly?
Elektronické úřední desky jsou z výroby opatřeny bezpečnostním ochranným sklem v tloušťce 5 mm a tzv. „anti-vandal“ provedením, zabraňujícím cizí manipulaci. Úřední desky, umístěné na fasádě budovy Městského úřadu Prachatice, jsou též střeženy kamerovým systémem městské policie, respektive kamerou, která zabírá celý prostor Velkého náměstí v Prachaticích.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena