zprávy - foto - od čtenářů - INZERCE - redakce - CENÍK  

 
  Živé Prachatice: Jdeme opět do toho! Pomůžete nám?

PRACHATICE – placená inzerce – Vážení čtenáři, jako každý z kandidujících subjektů do městského zastupitelstva se Vám představujeme svým programem.

      

   ŽIVÉ PRACHATICE 

Náš program není ale pouze volební a není to pouze soupis našich představ a slibů, co bychom chtěli ve městě změnit. Jedná se o nutné kroky, které musíme učinit, aby se Prachatice staly moderním a prosperujícím městem. Je to současně popis našeho úsilí, které průběžně i sami v řadě bodů naplňujeme a které jsme se i z „opozičních lavic“ snažili prosazovat v končícím volebním období.

Body programu zapadají do jednotné koncepce a jsou podloženy znalostmi, konzultacemi s odborníky i již realizovanými příklady z jiných měst. Sami ve městě pořádáme nebo se významně podílíme na řadě akcí, jako jsou Sousedské slavnosti, Hudba v ulicích, Adventní korzo, Adventní podvečery, XTERRA, Dny architektury, Festival Vivat Moody Moon, Výstavy Galerie Neumannka, Festival loutek Floutek, kulturní a společenské akce v Kralově vile, Dny otevřených zahrad, programy pro děti (Prachatická stezka, Bike park u bývalé střelnice), Ukliďme Česko a další.

Netvrdíme a neslibujeme, že „postavíme, opravíme, zařídíme…“, protože zastupitelé nic nestaví, neopravují. Mohou pouze navrhovat, prosazovat, zadávat, podporovat, organizovat, připravovat... Navíc tak nečiní z vlastních finančních prostředků, ale z prostředků nás všech. To si dobře uvědomujeme, a proto ke všem rozhodnutím přistupujeme velice zodpovědně s maximálně možnými znalostmi věci a uvědomění si důsledků a souvislostí.

V uplynulém volebním období jsme byli společně s několika dalšími uskupeními v tzv. “opozici“, což znamenalo, že jsme neměli možnost o věcech rozhodovat a mohli jsme pouze předkládat návrhy a vyjadřovat se k návrhům vedení města. Přesto jsme byli aktivní a sami jsme předložili kolem 50. návrhů, což nebylo nikdy od opozičních subjektů zvykem. Prosadili jsme i možnost informovat veřejnost pro všechny subjekty v zastupitelstvu v Radničním listu a ve vysílání kabelové televize.

Naše stěžejní návrhy se týkaly bytové výstavby a dostupného bydlení, transformace bývalých kasáren na plnohodnotnou městskou čtvrť, opravy projektů komunikací ve prospěch pohybu a bezpečnosti chodců, zlepšení komunikace mezi úřadem a veřejností, podpory turistického ruchu, konání městských trhů, podpory místních podnikatelů, vybudování městského campingu, realizace komunitního parku na území bývalého škvárového hřiště, zlepšení péče o zeleň, zpracování harmonogramu zástavby v lokalitě Pod Cvrčkovem, využití objektu bývalé střelnice, výroby energie z obnovitelných zdrojů a další. Většina našich návrhů nebyla dosavadním vedením města realizována, jsou ale připraveny pro využití v budoucnosti.

Naše priority pro období 2022-2026
- Výstavba nových bytů, dostupné bydlení pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky, seniory…
- Přípravy parcel pro výstavbu RD
- Vybudování městské knihovny
- Rekonstrukce objektů na Libíně podle zpracované dokumentace
- Energetika, úspory a výroba z obnovitelných zdrojů, využití pro občany
- Využití bývalé střelnice pro sportovní, společenské a komunitní centrum
- Návrh a zásady rozvoje bývalých kasáren na plnohodnotnou městskou čtvrť.
- Zavedení plnohodnotné kvalitní městské hromadné dopravy pro město i osady
- Spolupráce s veřejností i napříč zastupitelstvem
- Oživení města, podpora a spolupráce se soukromými subjekty a občany, podpora akcí ve veřejném prostoru
- Řešení technické infrastruktury v osadách

Kompletní program Živých Prachatic nalezne na www.ziveprachatice.cz/co-chceme

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ slaví narozeniny s rostoucí návštěvností

prachatickoNEWS.CZ slaví narozeniny s rostoucí návštěvností

OBRAZEM: Volarští povýšili parkourové hřiště na interaktivní

Zloděje dámského elektrokola natočila kamera obecního úřadu

Zastupitelé dali šanci zcela nové obchodní zóně ve Vimperku

Dobrovolníci oživovali rašeliniště a mokřady v národním parku

Dokument Černí Češi o Namibijcích uvede kino Národka v pátek

Národka má nový ovál, otestuje ho i náhrada Štěpánského běhu

Příjezd k centru Prachatic zkomplikuje uzavírka Janské ulice

SMS o příspěvku na bydlení stála muže z Vimperska 200 000

OBRAZEM: Deset let investic udělalo ze ZŠ Vacov moderní školu

První státní lesní mateřská škola startuje na Soumarském mostě

Do potoka unikly fekálie. Vyšetřující městský úřad k tomu mlčí

Eno-gastronomické přehlídky sýrů, ryb a vín zvou. Už o víkendu!

Houby v Pošumaví čekaly na vláhu a konečně se jí dočkaly

Robert Huneš se dočkal po dvou letech hejtmanské Zlaté šupiny

Robert Huneš se dočkal po dvou letech hejtmanské Zlaté šupiny

Vytrhl vrátka, aby se dostal k domu, kde pak nadával a pral se

Skvosty South Bohemia Classic uvidíte nejlépe ve Vimperku

Policie řeší ne úplně obvyklý příběh ztracené tašky s penězi

Kuřáci Prachaticka budou pod větší kontrolou nemocnice a lékařů

 
 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena