Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Národní park Šumava se potýká s opakovaným vandalismem

ŠUMAVA - 19/3 2021 - 12:17 – S desítkami poničených informačních tabulí se musí ročně vypořádat Národní park Šumava. Jeden případ řeší i Policie ČR.

      

   Text: LUKÁŠ KARBULKA, foto NP Šumava  

  

Desítky poničených nebo ukradených informačních zařízení musí každý rok řešit Národní park Šumava. K méně častému poničení tabulí dochází neúmyslně při těžbě dřeva. Nejčastěji však jde o vandalismus nebo zničení důkazu, že daná osoba vstoupila do přísně chráněného území, na které je vstup zakázán.

Bohužel v některých případech dokonce dochází i opakovanému poškozování. Jedním takovým případem, kdy se opakovaně poškodilo nebo odcizilo terénní značení, se již zabývá Policie ČR. „V oblasti Jezerní hory nad Černým jezerem jsou umístěné tabule s informacemi o ochranném režimu zvláště chráněného území. Součástí je i piktogram zakazující vstup do území. Bohužel, k dalšímu poškození, ulomení dřevěného sloupku, došlo na obnoveném značení minulý víkend. Tím se škoda vyšplhala na více než 8000 korun,“ řekl Ivo Procházka z Odboru Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Za takové záměrné poničení nebo odcizení informační tabule, která slouží k ochraně chráněného území, hrozí viníkovi přestupku pokuta ve výši až 20 000 korun. Cena informační tabule včetně sloupku a dalších potřebných materiálů, se pohybuje v řádech tisíců korun a na letošní plánovanou obnovu Správa Národního parku vyčlenila 150 000 korun.

Stále častěji také dochází k menším poškozením na infopanelech. „U těchto zařízení nedochází k záměrnému ničení často. Poškozené panely jsme měli například z důvodů ideologicko – politických. Jednalo se o zničené panely s informacemi k železné oponě či o převaděči Josefu Hasilovi,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nejčastěji se na infopanely lepí reklamy, osobní vizitky nebo na ně má potřebu někdo něco napsat.

Ukradený vlk.

Infotabule se samolepkami.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena