Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Po letech příprav se finále územního plánu Volar řešilo on-line

VOLARY - 24/2 2021 - 14:42 – Do veřejného on-line projednávání územního plánu města Volar se v pondělí 22. února připojilo více než 40 lidí. Další přišli osobně.

      

   Text: ZDENĚK PŘIBYL, foto: Jaroslav Pulkrábek

  

Informovala nás o tom místostarostka Volar Jana Bártová, která má přípravu územního plánu na starosti. "On-line přenos trval téměř dvě hodiny. Nejprve seznámil spoluautor návrhu územního plánu Jan Šíma s technickými podmínkami přenosu. Potom předal slovo pořizovateli územního plánu magistru Vlastimilu Lukáškovi z Městského úřadu Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje. Koncepci nového územního plánu představil Filip Dubský, zpracovatel návrhu územního plánu. Na řadu pak přišly dotazy," uvedla Jana Bártová.

Někteří občané podle jejích slov využili možnost osobního setkání s odborníky za zpřísněných hygienických opatření. Od 9:00 do 18:30 se konaly schůzky v kanceláři Městského úřadu ve Volarech. "Veřejnost zajímaly v naprosté většině vlastní soukromé požadavky na stavby. Do pondělí 1. března mohou občané podávat námitky a připomínky. Ty poté pořizovatel spolu s dotčenými orgány, zpracovatelem a městem vyhodnotí," dodala místostarostka Jana Bártová. Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Volar. Jeho finální podobu by mělo projednat letos na jaře.

Pořízení návrhu nového územního plánu jako zásadního dokumentu pro rozvoj Volar trvalo pět let. "Také proto, že Volary se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a z části i v Národním parku Šumava. Centrum města je zase chráněno památkovým úřadem. Své zájmy si hlídají dotčené orgány, například ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu. Územní plán má zkoordinovat všechny zájmy a požadavky a stanovit závazná pravidla pro rozvoj města. Vyhodnoceno bylo více než sto požadavků občanů i právnických osob. Z toho se vyhovělo zhruba padesáti procentům vlastníků pozemků," vysvětlila Jana Bártová.

Územní plán určuje kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerční účely nebo stavby veřejného vybavení. I třeba to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. Změn je v novém územním plánu Volar oproti dosavadnímu, pořízenému v roce 2011, celá řada. Například nově bude možné stavět jednopodlažní domy, tzv. bungalovy, ve vymezených lokalitách. Nebo dosud přísně nastavené procento zastavění, které některým stavebníkům bránilo postavit si u rodinného domu třeba garáž, už nebude tak omezující.

Nový územní plán Volar měl být s veřejností projednán původně už začátkem loňského listopadu. Protože však nebylo možné se v době platnosti nouzového stavu a vládních opatření proti šíření covidu scházet, musel pořizovatel přesunout termín jeho projednávání hned několikrát. Volarští občané byli vždy informováni mobilním rozhlasem a na webových stránkách města. Tam je také návrh územního plánu veřejnosti stále k dispozici.  

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

prachatickoNEWS.CZ

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena