Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  FOTO: Letní noční prohlídky s Romanem Hajníkem začaly

VIMPERK - 17/7 2020 - 17:50 - Na 70 zájemců se předem přihlásilo na první ze tří plánovaných nočních komentovaných prohlídek ve Vimperku. Konala se ve středu 15. července.

      

   Text a foto: ZDENĚK PŘIBYL

  

Komentované noční prohlídky města pro veřejnost pořádají Cestovní agentura Rubín - Vladislav Šlégr, Divadelní soubor Bouček a Město Vimperk. Společně slibují účastníkům informace o historii města, divadelní výjevy z jeho dějin a prohlídku města s průvodcem. Všechno už napoprvé do puntíku splnili.

Sraz byl ve středu ve 20:00 u informačního centra na náměstí. Zájemci se hlásili předem, tedy vlastně registrovali, aby byli v případě potřeby dohledatelní. Uvedl to při zahájí prohlídky u kašny špičkový znalec vimperské historie, průvodce a středoškolský učitel Roman Hajník. Události připomínal živě a jejich data doslova sypal z rukávu s přesností, kterou nemůže plně pochytit a předat dál snad žádný novinář. Takže - co jsme si z dvouapůlhodinového pochodu Vimperkem spolu s dalšími návštěvníky odnesli?

Ze základních informací například to, že Vimperk byl vedle Prachatic a Kašperských Hor jedním ze tří cílových měst Zlaté stezky. Po té ve středověku přepravovaly karavany soumarů hlavně sůl, ale třeba i látky, koření a jižní ovoce z bavorského Pasova a další zboží, jako potraviny, vozily nazpět.

V horní části náměstí, u kašny se sochou sv. Floriana, patrona hasičů, malí i velcí se zatajených dechem poslouchali vyprávění Romana Hajníka o velkém požáru náměstí ve Vimperku v roce 1905, při kterém přišly o život i celé rodiny. Odtud se vydali k dochovaným vimperských kamenným hradbám s věží. Cestou zpátky je zastavila žebračka s naléhavou prosbou o almužnu. Přednášela své prosby tak hlasitě a tak silně pomlouvala tehdejší radnici, že ji musel městský dráb odehnat.

Cestou k dolní kašně, kde na ně čekala sličná lazebnice a nabízela očistné procedury, od koupání, voňavek až po oholení břitvou, si putující zájemci o vimperskou historii prohlédli další městské domy, letopočty a erby na nich. V dolní části náměstí, mezi starou a novou radnicí, je zaujal dochovaný gotický dům, který unikl požárům. Dozvěděli se mimo jiné, že jeho pět oken svědčí o zámožném původním majiteli, prostě čím víc oken, tím větší bohatství.

Následoval sestup dnešní Steinbrenerovou ulicí, dříve Schulgasse čili Školní, pojmenovanou podle toho, že v přízemí dnešní nové radnice byla dříve škola. U kapličky se návštěvníci seznámili s dalším velikánem vimperské historie. Čekal tu na ně totiž s kloboukem na hlavě, holí a kufříkem v ruce sám Johann Steinbrener, slavný vimperský podnikatel v knihtisku a mecenáš, aby je pozdravil. Cestou k Domu s jelenem, možná patřícímu kdysi některému myslivci, ale také s potvrzenou někdejší četnickou stanicí v prvním patře, přecházeli nad kanálem, z něhož se ozývalo šumění Křesánovského potoka svedeného do podzemního potrubí.

Na nejstarší budově gymnázia si návštěvníci prohlédli pamětní desku školy se jmény celého tehdejšího vedení města a vydali se ke schodišti, které vede k zámku. Má více než šest desítek schodů. Na jednom z nich se návštěvníkům zjevila Bílá paní vimperská. Tentokrát v dobrém, protože podle vyprávění se ukázala některým lidem před velkým požárem náměstí, aby je varovala. O středečním večeru však měla pro lidskou drobotinu jen příjemná slova a dokonce všem poděkovala za jejich zájem o historii Vimperka.

V Černé bráně jsme zase byli svědky umění, kterak se po setmění a uzavření městských bran dostati do města. Stačilo k tomu uplatit strážného džbánem piva a něčím dobrým z mošny. A přidat k tomu slib, že příště, když bude třeba, dostane zase. Další cesta zavedla návštěvníky ke vchodu do arboreta z roku 1959, založeného pro potřeby zdejší lesnické školy a dodnes dobře udržovaného. Tady se opět ujal své funkce městský dráb, aby vyprovodil do tmy další místní divoženku.

Závěrečnou scénu připravili herci Divadelního souboru Bouček v zákoutí lesnické školy. Petr Vok se v ní loučí s Vimperkem a se svým životem, jeho svíce dohořívá, a rožmberský vladař pomalu odchází v doprovodu zubaté s kosou...

Třebaže se autor těchto řádků o to trochu pokusil, zážitky a pocity z prohlídky se nedají vypovědět. To se prostě musí vidět a slyšet, zažít. Další komentovaná noční prohlídka Vimperka je naplánována na středu 12. srpna opět do Starého města a bude prý trochu jiná. Po ní přijde na řadu ve středu 19. srpna prohlídka vimperského Předměstí.

 
 

FOTOREPORTÁŽE

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena